Nyheter

Reservera lördagen den 1 oktober

Reservera lördagen den 1 oktober för Städdag i området! Mer info kommer.

Vill du gå motorsågskurs? Styrelsen har årsstämmans godkännande att skicka två personer på motorsågskurs för att kunna hjälpa till vid städdagar med säker och kontrollerad trädfällning. Anmäl ditt intresse till styrelsen på

Mail

Hej på er,

Vi är snart ikapp med svar till alla inkomna mail, har du inte fått svar så kommer frågan tas upp på kommande styrelsemöte i slutet av augusti.

Påminner er alla att vi kör 30 i området och att parkering sker på anvisade p-platser i området.

Augusti

Hej samfälligheten! Hoppas alla får möjlighet att njuta av sommaren med allt vad det innebär, oavsett om det i år är hemester, svemester, utomlands eller kanske med arbete. Det råder stor aktivitet i områdets fastigheter med renoveringar, trädgårds- och markarbeten, socialt efterlängtat umgänge och fantastiska medlemmar som tar egna initiativ för skötseln av samfälligheten. Särskilt stort tack från styrelsen till de som t ex frivilligt slagit gräs utmed promenadstigar, ytan vid cykelstället Saltarövägen och alla andra goda insatser för vårt gemensamma.

Augusti månad är här, men sommaren hoppas vi hänger kvar och visar sig från sin bästa sida så länge som möjligt. Fortsatt trevlig sommar till alla önskar styrelsen!

Vad får man kasta på rishögen?

Du som lagt ner stockar & stubbar på rishögen, hämta dessa omgående! viktigt att alla följer anvisningarna på skylten, entreprenören flisar inte högen annars!

Simlinan på plats!

Idag kom länsen äntligen på plats nere vid badet, visst blev det bra! Styrelsen går nu officiellt på semester och svarstiden kommer som den bör vara något längre. Meddela grannen om ni är bortresta för att försvåra det för tjyvarna. Kör försiktigt (30 i hela området!) Sist men inte mist bada försiktigt och hjälp varandra om det är något som behöver åtgärdas i området.

Vi önskar er en härlig sommar! ☀️
/ Nathalie & övriga i styrelsen