Nyheter

Inför snö och halka

Hej alla boende!

Snart är året slut och snön är på ingång. Vi vill därför påminna om att det är förbjudet att parkera bilar längs med våra vägar. Detta för att vår entreprenör skall kunna optimera snöröjningen i vårt område.

Runt om i området finns det sandlådor där vi själva hjälps åt att sanda vid behov (tex promenadstråk). meddela gärna styrelsen om de behöver fyllas på.

Kör försiktigt och ha en underbar första advent!

Hälsningar Styrelsen

Kopparmora förskola

Hej! Jag arbetar som rektor på Kopparmora förskola. Vi har sen i somras haft en del förstörelse på vår gård. De sista veckorna har det ökat ännu mer, och dessutom hittar vi nu tändstickor och material som man har försökt tända eld på. Detta sker både på helger och på vardagskvällar. 
Min önskan är om ni har möjlighet att gå ut till alla boende i området och be dem vara medvetna och uppmärksamma på vad som händer på förskolans gård på kvällar och helger. Kanske ta en extra promenad förbi förskolan. 


Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Åsa Doverfelt​

070-168 03 78

Asfalterat din uppfart?

Samfälligheten får varje år ett vägbidrag. I år så har vi fått nedslag på ett par punkter som styrelsen skulle vilja att alla kollar igenom och ser om man är ansvarig för att skyndsamt åtgärda.

  • Asfalterat din infart? Fastighetsägare har inte lagt ner rännor i beläggningen så att vattnet leds ut i diket, nu rinner vattnet ut på föreningens väg och kan skapa problem för vägen.
  • Röjning av vegetation till minst 2 m från vägkant
  • Bevaka vägområdet så att inte häckar, staket mm kommer för nära vägområdet. Bevaka också att inte fastigheter tar vägområde i anspråk för att göra parkeringsplatser och flera infarter eller göra tomten större.

TILLSYNINGSPROTOKOLLET HITTAR DU HÄR

Syns du inte finns du inte!

Styrelsen har sista veckan fått mail av boende som vill att vi uppmanar alla som rör sig på våra vägar, att de är korrekt utrustade.

  • Reflexer!
  • Cyklar skall ha vitt ljus framåt, rött ljus bakåt samt att de ska finnas reflexer. Samma utrustning krävs på elsparkcyklar.
  • Vi kör max 30km/h med bilarna i området
  • Sist men inte minst så hjälper vi varandra och uppmanar till rörelse på vägarna! Inga reflexer på någon du möter? Stanna till med bilen och förmedla till personen utan reflexer/ lampor att denne inte syns, vi alla kan glömma ibland.

Småris

Hej!

Vi tänkte uppdatera er lite på händelser kring de nya sökta byggloven på Småris. Ägarna av marken på Småris har tidigare meddelat att det utöver den befintliga brf:en inte kommer att byggas mer. Detta har ändras och de planerar att sälja mer mark och bygga fler bostadsrätter/ nya bostadsrättsföreningar.

Kommunen har idag meddelat via Mail att VA Nätet INTE klarar av fler fastigheter och således borde inget nytt bygglov kunna beviljas på Småris. Vi väntar fortfarande på svar på överklagan som samfälligheten gjort via advokat som gått till länsstyrelsen för utredning.

Bakgrunden till att styrelsen engagerat sig för samfällighetens del är pga följande.

* VA nätet i området klarar inte av fler anslutningar innan ledningsnätet byts ut. (Se bild nedan från Värmdö kommun som bekräftar det)
* Elnätet är redan överbelastat och undermåligt
* Ökad belastning på samfällighetens redan dåliga vägar med tung trafik

Ytterligare faktorer efter befintliga brf:en som påverkat samfälligheten och befintliga boende.

* Ersättning för slitage av samfällighetens väg skall betalas av markägarna/ byggherrarna och detta är ännu inte utrett. Infartsvägen ser bedrövlig ut och en besiktning av vägen gjordes innan markägarna / byggherrarna började transportera lera/fyllnadsmassor/material/ huskroppar mm till Småris.
* Befintliga brf:ens dagvatten anslutningar var olagligt inkopplade på områdets avloppssystem och är nu enbart ’proppade’ och ej åtgärdade.
* Smårisvägen är ännu inte i ett återställt skick efter bygget stod klart.