Nyheter

Jätteloka

Styrelsen efterlyser dig som uppmärksammat länsstyrelsen på att det eventuellt finns fler jättelokor i vårt område. Vi saknar uppgifter om vart upptäckten gjorts, vilket vi nu efterlyser för att ha möjlighet att agera enligt konstens alla regler.

Gatubelysning

Hej!

Gatubelysningen har sedan en tid tillbaka inte fungerat. Vi misstänker att någonting hänt i samband med strömavbrottet området hade. Styrelsen undersöker saken, förhoppningsvis är belysningen fungerande inom kort.


Uppdatering: Tack till Bo som på eget initiativ kontaktade oss i styrelsen för att hjälpa oss felsöka. Felet är troligtvis att skymningskopplaren havererat. Belysningen kommer vara igång dygnet runt några dagar tills alla delar är på plats. Stort tack för din insats och engagemang!

Stort tack!

Stort tack till alla som hade möjlighet att delta vid städdagen. Vi hann rensa upp mycket under några få timmar i både regn och sol. Träd/grenklippning av det som hänger över vägarna är panerat i närtid, likaså dikning som ska utföras snart i prioriterade områden.

Vi ses klockan 10!

Vi bedömer att det är tillräckligt många anmälda för att genomföra städdagen på lördag! Vi uppmuntrar även sena anmälningar. 

I år kommer vi arrangera 6 arbetslag där vi delar upp oss för att göra punktinsatser runt om i området, vi kommer utgå från våra gästparkeringar och återvinningsstationen. 

Vi samlas klockan 10.00 vid bollplanen där en lättare lunch serveras till er som är anmälda vid 14.00. Ta gärna med er lämpliga redskap & släp om ni har!

Under året kommer en motorsågskurs arrangeras i området. Stämman beslutade att låta två personer per år gå en utbildning för att ha kompetensen i området vid städdagar och behov. Ni som har anmält er kommer få mer info om datum och tider.