Nyheter

Trädfällning

Hej!

Under lördag och söndag denna helg kommer motorsågskursen hållas i skogen längs med ”nya” grusvägen vid fotbollsplanen. Aktivitet mellan kl 08:00 - 16:00

Området kommer markeras med avspärrningsband och så länge bandet sitter uppe är det förbjudet att röra sig i närheten av arbetsområdet.

Tack för visad hänsyn!
Hälsningar Styrelsen gnm Max

Avloppsvatten

Hej, styrelsen har fått information om att det luktar väldigt illa och rinner från avloppssystemet/brunnen vid vändplatsen Tampvägen 13-14, ner mot slänten till sjön. Kommunens VA-brunn har svämmat över. Miljövision har varit på plats och de misstänker att det kan vara stopp mellan brunnen vid Tampvägen och pumphus Jollevägen. Just nu är det väldigt mycket ”gråvatten” i slänten/gångstråk ner mot sjön. Undvik att gå/trampa i detta område tills det är åtgärdat.

Påskhälsning 2023

Våren kommer försiktigt, även om grannen vintern envisas och ger oss snö in i april. Nu går vi mot påsk och hoppas att sol och varmare dagar snart kommer.

Styrelsen planlägger och avser genomföra de åtgärder som finns i stämmobeslut och underhållsplan för våra gemensamhetsanläggningar så fort väder och årstid medger. Grus efter säsongens sandning ska tas upp, skador på vägar efter vintern ska lagas, dikningen vid Småris genomföras och allt annat i prioriterad ordning.

Föreningens vårstäddag är snart här, planerad till lördagen 22 april, och styrelsen hoppas att riktigt många kan delta. Bokningen är öppen på föreningens hemsida och du hittar den HÄR. I skrivande stund är det få anmälningar och styrelsen är tacksam för fler anmälningar snarast, så planering och förberedelser kan dimensioneras. Som vanligt planerar vi att avsluta städdagen med samkväm runt grillen, med korv och dryck.

I vanlig ordning nås styrelsen genom e-post  och till kassören direkt via .

Med ovan sagt önskar styrelsen alla medlemmar en riktigt skön och Glad påsk!

Förändringar inom styrelsen

Tack till er som deltog på samfällighetens årsstämma igår. Stämmoprotokollet finns inom kort uppladdat på hemsidan samt på anslagstavlan. 

Under kommande period sker en del förändringar i styrelsen. Välkommen säger vi till Mariola som kliver in som ny suppleant i styrelsen. En annan förändring är att jag Nathalie meddelade valberedningen inför årsstämman att jag inte ställde upp som ordförande kommande period då jag inom kort flyttar ifrån området. Det kändes klokt att lämna över nu för att ge goda förutsättningar till ett stabilt styrelsearbete framöver. Jag kommer fortsätta arbeta med styrelsens frågor fram till nästa årsstämma genom att stötta och göra en bra överlämning med kunskapen jag fått i samfällighetens frågor.
Stort tack för ert förtroende och engagemang genom åren! 

Styrelsen ser efter årsstämman 2023 ut som följande: 

Ordförande Johan Malmström
Vice ordförande Niklas Lennartsson 
Sekreterare Anders Lundh 
Kassör Per Bäckman
Ledamot Nathalie Forsberg 
Suppleant Jens Sundqvist 
Suppleant Mariola Bieg 
Suppleant Max Danenbarger  

Som tidigare når ni styrelsen genom mailadressen samt kassören

Vill passa på och påminna om samfällighetens utlysta städdag 22/4 klockan 10-14. Bokningen är öppen och du hittar den HÄR

Dokument till årsstämman

Nu finns samtliga dokument inför årsstämman under kategorin ’årsstämma