Nyheter

Stort tack!

Stort tack till alla som hade möjlighet att delta vid städdagen. Vi hann rensa upp mycket under några få timmar i både regn och sol. Träd/grenklippning av det som hänger över vägarna är panerat i närtid, likaså dikning som ska utföras snart i prioriterade områden.

Vi ses klockan 10!

Vi bedömer att det är tillräckligt många anmälda för att genomföra städdagen på lördag! Vi uppmuntrar även sena anmälningar. 

I år kommer vi arrangera 6 arbetslag där vi delar upp oss för att göra punktinsatser runt om i området, vi kommer utgå från våra gästparkeringar och återvinningsstationen. 

Vi samlas klockan 10.00 vid bollplanen där en lättare lunch serveras till er som är anmälda vid 14.00. Ta gärna med er lämpliga redskap & släp om ni har!

Under året kommer en motorsågskurs arrangeras i området. Stämman beslutade att låta två personer per år gå en utbildning för att ha kompetensen i området vid städdagar och behov. Ni som har anmält er kommer få mer info om datum och tider. 

Städdag eller ej?

Vi börjar närma oss den planerade städdagen den 1 oktober. Vi har i rådande stund 4 stycken personer anmälda för deltagande. Vi uppmanar därför alla medlemmar att anmäla sig för deltagande senast söndagen den 25/9. Om det fortfarande är för få deltagare för att det ska vara meningsfullt att genomföra städdagen kommer den att ställas in. Det kommer innebära att vi istället måste köpa in tjänsten vilket i förlängningen kan påverka våra årsavgifter. BOKA IN ER HÄR!

Hösten är här!

Under sommaren har det varit skadegörelse i området samt på kopparmora dagis. Styrelsen har haft en tät dialog med förskolechef samt personal för att hjälpas åt att ringa in problemet. Vi vill tacka de vårdnadshavare som fått information om att deras barn på ett eller annat sätt varit involverad i skadegörelsen eller tråkiga händelser som skett sista tiden, ni har agerat. Det är tillsammans som vi kan göra en förändring vilket nu verkar vara fallet, kul och bra jobbat alla inblandade. 

Den 1 oktober så har styrelsen utlyst en gemensam städdag, nu mer än någonsin är det viktigt att vi sluter upp och hjälps åt för att fortsatt hålla ner kostnaderna. Området är stort, det finns en uppgift för alla åldrar. 

Boka in er här så att vi kan ordna en lättare lunch till de som deltar. 

Inom kort så är det dags för dikesklippning igen, inför hösten klipps bägge sidor av diket. Otroligt viktigt att bilar, båtar, släp inte står i diket/ längst med vägarna (precis som alltid) 

Påminner också om vad som gäller om du önskar ta ner ett träd på vår gemensamma mark. Du måste skicka in ett grannyttrande och en tydlig bild på vilka träd som det berör. Allt för att minimera risken för missförstånd och grannosämja.