Nyheter

Midsommarfirande 2013

Varmt välkomna att fira midsommar med grannar från Södra och Norra Kopparmora! För program, gå till fliken SKAK!

Heldag i goda grannars lag

Röjdagen den 1 juni bjöd perfekt väder för arbete, uppehåll och lagom temperatur. Ett arbetslag på sammanlagt ca 40 personer träffades på morgonen vid korsningen Kajutvägen/Södra Kopparmoravägen - en fantastisk uppslutning! Minst två mindre röjarlag arbetade i områden runt t ex Angöringsvägen och Jollevägen. Många motor- och röjsågar samt ett stort antal händer säkerställde ett snabbt och effektivt samarbete. Nu är det ordentligt röjt kring diket bakom Kajutvägen så att dikningsmaskinen kommer fram.  Södra Kopparmoras Aktivitetsklubb (SKAK) hade lek och aktiviteter för barnen under arbetstiden. Välförtjänt lunch intogs på altanen på Angöringsvägen 17. På kvällen tändes grillarna åter då alla boende välkomnades till "röjarfest", en trevlig avslutning på en mycket bra dag! TACK alla inblandade!

Röjardag

Nu är datum satt för områdets gemensamma röjdag! Vi ses lördagen den 1 juni kl 9.00 i korsningen Kajutvägen/Södra Kopparmoravägen. Det finns uppdrag för alla, stort och smått. Medtag redskap och verktyg lämpliga för röjning, klippning o dyl t ex motorsåg, röjsåg m m. Har ni inga verktyg är ni välkomna ändå, arbetskraften är viktigast! Vi ägnar oss i första hand åt slyröjning längs krondiket samt andra områden där behov finns. Kom gärna med förslag! Passa på att träffa Era grannar i trevligt samarbete och samtidigt spara sköna slantar för samfällighetsföreningen! Kom hellre någon timme eller två än inte alls! I början av maj uppstod SKAK (Södra Kopparmoras Aktivitetsklubb). Denna sammanslutning ska fungera som ett komplement till samfällighetsföreningen och lägga fokus på verksamhet av mer social karaktär då detta inte kan bedrivas av samfällighetens styrelse. SKAK finns på plats och hjälper till med barnpassning, kaffe och lunch på röjdagen! Utskänkningsplats är Angöringsvägen 17. Ni som inte är med och röjer är välkomna att hänga med oss! Mer information om vår verksamhet kommer på hemsidan inom kort. För att fira vårt goda dagsverke den 1 juni ses vi som kan, efter några timmars välbehövlig vila framåt kvällningen, för lite grill och "after work". Var och en tar med sig mat och dryck (och kanske en grill). Plats bestäms efter antalet deltagare. Hör av er om ni vill vara med via mejl till ! Väl mött!  

Snöplogning och sandning.

Vintern är på väg mot vår men fortfarande ligger det snö längs våra vägar. Innan den försvinner helt tycker vi från styrelsen att det är dags att ta upp frågan om plogning och sandning av våra vägar. Varje årsmöte kommer frågan på tal men oftast blir det mer pajkastning än diskussion. I många fall så blir det svårt för parterna att skilja på sakfråga och person, vi vill på detta sätt klargöra de förutsättningar som gäller för vår entreprenör i dagsläget. Regler och direktiv är, samma som gällt sedan mitten på 80-talet, att vägarna skall plogas när det fallit 5cm nysnö under förutsättning att det inte är pågående snöfall. Då ska man avvakta för att se om man kan få med sig all snö vid samma plogningstillfälle. Har snöfallet skett nattetid ska vägarna vara plogade klockan 06.00. När vi får mindre mängder snö, ett par cm, plogas inte vägarna. Detta får till följd att vi får packad snö och väglaget påminner om norrlandsvägar. Enda sättet att åtgärda detta är att salta vägbanan men det förslaget har aldrig kommit styrelsen tillhanda. Det går naturligtvis att höja plogningsfrekvensen men det medför självklart kraftigt höjda avgifter. Stundtals ställs frågan varför entreprenören inte plogar oftare och denna fråga efterföljs ofta av påståendet ” han har ju betalt för det ”. Styrelsens svar på detta är att han har betalt för de gånger han kör och inget annat. Entreprenören följer de direktiv vi ställt upp för hans åttagande. På flertalet av våra vägar är det besvärligt att mötas. Detta gäller även sommartid och det blir naturligtvis inte bättre när vi får flera dm snö. Plogvallarna läggs i ytterkant på vägbanan och ut i diket. För att bereda mötesplats skulle även en del av diket behöva plogas men då finns alltid risk för att någon kör av vägen och fastnar i diket. Detta är inte aktuellt och då kvarstår alternativet att man får försöka samsas om utrymmet och vänta in mötande fordon vid tomtinfarter och liknande. Ett annat problem är att ett flertal i området för ut snön från egen uppfart ut på vägbanan eller dikeskanten. Många lägger snön på insidan om plogvallen mot körbanan vilket får till följd att vägbredden blir ännu smalare och ännu besvärligare att passera. Detta är naturligtvis förbjudet men det sker ändå. Sandningen av våra vägbanor är en ytterst kostsam företeelse. Vi sandar våra vägar för biltrafikens skull men det är naturligtvis bra om det även gynnar gångtrafikanterna. Problemet är att sanden försvinner snabbt i och med biltrafiken. Att sanda våra vägar som om de vore gångstigar är en fullkomligt omöjlig ekonomiskt sett. Styrelsens uppfattning är att flertalet boende är nöjda med snöröjningen. Ska frekvensen på plogning, och för den delen även sandning, höjas är det en fråga för årsstämman. Naturligtvis medför detta höjda kostnader vilket i sin tur innebär högre avgifter.  Styrelsen i Södra Kopparmora Samfällighetsförening.

Styrelsen informerar nr1

Efter årsmötet den 21 mars konstituerade sig styrelsen. Klicka på länken Kontakta Styrelsen så ser ni vilka vi är. Vi är nu i full gång med att följa upp årsmötets frågor och beslut. Arbetsfokus ligger på upprustning och underhåll av vägar och gemensamhetsområden och parallellt ska ske en utveckling av hemsida och föreningens kommunikationskanaler. Som en första åtgärd kommer vi att skicka ut ett informationsblad i pappersform till era brevlådor med info om hur vi har tänkt oss den närmaste framtiden. Vill ni ta del av den informationen här kan ni ladda ner PDF-filen Styrelsen informerar nr 1 här.
Informationsblad likt detta kommer framöver att återfinnas på hemsidan. Önskar ert hushåll ha dessa i pappersform i brevlådan går det bra att anmäla sig till ordförande Göte Davidsson på telefonnummer 0708-95 20 50.