Nyheter

OMLÄGGNING AV OLJEGRUS PÅ VÅRA VÄGAR

Masab har fått uppdraget att lägga om en del av vårt vägnät. De kommer att påbörja arbetet under oktober. De vägar som detta i första hand kommer att beröra är Tampvägen (halva) ner mot Småristräsk Södra Kopparmoravägen från Kajakvägen förbi Jollevägen och mot Kajutvägen till. Klysvägen från Angöringsvägen och vänstra delen från nr 7 – 16. En del smålagningar av vägen kommer att utföras även på andra ställen. Styrelsen

VÄGFOGDAR

I dagsläget är vi 8 vägfogdar och behöver ytterligare några personer. Vi söker fortfarande 4 vägfogdar för Klysvägen, Jollevägen, Kanotvägen samt början på Södra Kopparmoravägen / Angöringsvägen! Vi har ett möte redan den 30 september kl 18.00 på Tampvägen 6. Har du möjlighet så kom gärna förbi om du är intresserad att delta! Meddela i så fall Johan Hansson på mobiltelefon 070-6375743. Johan

Trivsel

För allas trivsel i området är det viktigt att man är överens med sina grannar om när det inte är ok att föra oväsen, typ använda störande maskiner. En rekommendation är att avsluta vid klockan 18 helgdagar och helgdagsaftnar. Fyll gärna i bifogad blankett tillsammans med grannarna på din gata.

Nya regler för skolskjuts

Inför hösten har Värmdö kommun beslutat om nya skolskjutsregler. För Södra Kopparmora innebär detta att skolbussen inte längre kommer att köra in i området. Barnen kommer att behöva promenera till den ordinarie SL-hållplatsen vilket betyder fler gångtrafikanter längs vägarna om morgonen och eftermiddagen. Det är således viktigare än någonsin att hålla låg hastighet och skärpt uppsikt.

Angående "Fiberberikning" av vårt område

Det kommer hållas ett informationsmöte om Öppen Fiber i Värmdö När: Tisdagen den 25 augusti klockan 19.00 Plats: Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291, 139 33 Värmdö. 30 min information och sen fritt fram för frågor.