Nyheter

Parkeringsförbud

p-skylt Det råder allmänt P-förbud inom Södra Kopparmora, även på gatan utanför fastigheten. Det är framförallt denna tid på året då vi snabbt vill ha vägarna plogade ordentligt som detta är särskilt viktigt Det finns en del märkta parkeringsplatser som skall användas - dock max 48 timmar. Parkeringsplatserna är endast för parkering och det är inte tillåtet att utföra reparationsarbeten som innebär att miljöfarliga ämnen kommer ut på parkeringen. - Självklart skall alla boende och besökande respektera skyltningen i området!

Områdets fartbegränsning

Inom Södra Kopparmora är fartbegränsningen 30 km i timmen. En av de viktigaste anledningarna till detta är att biltrafiken delar utrymmet med gångtrafikanter, både barn och vuxna, och då det saknas trottoarer och breda vägrenar så är det oerhört viktigt att respektera hastighetsbegränsningen. Till styrelsen har det inkommit krav från boende på att sätta upp fler farthinder längs med Södra Kopparmoravägen. Detta har styrelsen för närvarande sagt nej till - men kan vi som trafikerar området inte respektera detta så kommer det att bli tvunget att sätta upp fler farthinder. Det är också viktigt att upplysa vänner och bekanta som kommer på besök att det är 30 som gäller i området. 30-hjarta  

KALLELSE TILL VÄGFOGDEMÖTE DEN 2 OKTOBER

Du som är vägfogde (eller vill bli) kallas härmed till möte den 2 oktober. Vi skall gå igenom vad som behöver åtgärdas längs med vägarna - Vi kommer att koncentrera Röjdagen senare i oktober till träd och buskar som står direkt i anslutning till vägbanan. Vi träffas på Tampvägen 6 kl 15.00 Välkomna Johan Hansson

MIDSOMMARFIRANDE

Även i år blir det midsommarfirande i Norra Kopparmora dit alla är välkomna att deltaga. Vill du vara med och bidra med något till midsommarfiandet ? t.ex arrangera ansiktsmålning, pilkastning, spika spikar eller egentligen vad som helst! Meddela ditt intresse till oss via styrelsemailen så förmedlar vi kontakten med Norra. PROGRAM Klädsel av midsommarstången sker 18.00 på torsdagen den 23 juni Midsommarafton reser vi stången kl 15.00 varefter lekar och traditionell dans runt stången påbörjas straxt därefter.   Hjärtligt välkomna och Glad Sommar till alla!   // Styrelsen

VÅRSTÄDNING / RÖJDAG LÖRDAGEN DEN 21 MAJ KL 10.00

Nu är det dags för Vårstädning i området. Vi samlas vid gamla busskuren mellan Södra Kopparmoravägen 21 och 23 lördagen den 21 maj kl 10.00. Passa på tillfället att träffa grannar och dra ditt strå till stacken för underhåll av våra gemensamhetsytor. Som tack för ditt bidrag under städdagen bjuder vi på korv med bröd och något att dricka! Välkommen önskar Styrelsen