Nyheter

Nytt vid "återvinningen"

Idag har områdets Info-tavla flyttats upp till grusplanen vid återvinningen och en ny fin skylt satts upp

RÖJDAG HÖSTSTÄDNING 24 OKTOBER

Lördagen den 24 oktober kl 10.00 samlas vi vid postlådan/busskuren vid Sö Kopparmoravägen/Halvslagsvägen för röjning. Läs gärna bifogat dokument. Välkomna! Kalelse till städdag den 24 oktober

VÅRT FÖRSTA VÄGFOGDEMÖTE

I dag har vi haft vårt första vägfogdemöte. Detta resulterade i flera saker: 1. Vilka är vägfogdarna 2. Vad skall vi prioritera 3. Var och När skall vi röja i området Här följer en lista med de som är vägfogdar just nu! Resten återkommer vi med. Johan Förslag till väglagsindelning

OMLÄGGNING AV OLJEGRUS PÅ VÅRA VÄGAR

Masab har fått uppdraget att lägga om en del av vårt vägnät. De kommer att påbörja arbetet under oktober. De vägar som detta i första hand kommer att beröra är Tampvägen (halva) ner mot Småristräsk Södra Kopparmoravägen från Kajakvägen förbi Jollevägen och mot Kajutvägen till. Klysvägen från Angöringsvägen och vänstra delen från nr 7 – 16. En del smålagningar av vägen kommer att utföras även på andra ställen. Styrelsen

VÄGFOGDAR

I dagsläget är vi 8 vägfogdar och behöver ytterligare några personer. Vi söker fortfarande 4 vägfogdar för Klysvägen, Jollevägen, Kanotvägen samt början på Södra Kopparmoravägen / Angöringsvägen! Vi har ett möte redan den 30 september kl 18.00 på Tampvägen 6. Har du möjlighet så kom gärna förbi om du är intresserad att delta! Meddela i så fall Johan Hansson på mobiltelefon 070-6375743. Johan