Nyheter

STÄDDAG 20/10 klockan 10.00

Nu är det dags att boka in områdets höststädning! Vi kommer gemensamt röja undan sly i kurvor, längst med gångstråken mm. Vill vi tillsammans hålla ner kostnaderna i samfälligheten och förhindra ökade kostnader för att ta in extern hjälp så måste alla hjälpas åt = alla kan bidra med något under dagen! Inom kort kommer ytterligare information och hur man anmäler sig!

Arbetet på ängen vid dagis

Styrelsen vill förmedla lite information om vad som gäller nere vid ängen vid dagiset. Som vi tidigare informerat om, /paborjat-arbete-pa-angen-vid-dagiset/ Så förbereder Värmdö kommun för att göra ett mer omfattande byte av avloppsledningar i området. En förutsättning för att jobbet skall gå att utföra är att det finns en väg som klarar av den typen av fordon som behöver ta sig fram. Värmdö kommun har meddelat oss att arbetet är försenat då de har varit många akuta jobb som de behövt prioritera vilket givetvis är trist för oss då arbetet inte fortskrider som planerat. Deras tidsram är att arbetet med vägen fortsätter under hösten och att även ledningsarbetet påbörjas under hösten så att vi till våren kan få det återställt enligt Ök. Vägen som kommer att anläggas kommer att vara bestående men bredden kommer ej vara som den är nu till en början utan den kommer att smalnas av och snyggas till med material som gör att man med både fordon och till fots kan vistas på grusvägen.

Upprustning av bryggor

Styrelsen i Södra och Norra Kopparmora har beslutat att det under våren 2019 ska utföras en mer omfattande upprustning av vår gemensamma badplats i Norra Kopparmora. Är man intresserad av att lämna en offert eller vill tipsa om någon duktig firma som kan utföra detta så mailas intresse för detta till eller

Sophämtning varannan vecka

Nu har vi återigen gått in i en period där hushållssoporna töms varannan vecka. Likt tidigare så töms kärlen i området jämna måndagar. Önskar man att kärlet inte ska tömmas så drar man undan kärlet. Viktigt vid tömning är att kärlet skall stå vid vägen med öppningen utåt. Vid upprepade tillfällen under sommaren har sophämtningen uteblivit och att de missat att tömma vissa kärl. Vid utebliven sophämtning så felanmäler ni detta till Värmdö kommun 08-570 474 00, Inom kort kommer datumet för områdets höststädning, boka in detta i kalendern! det är viktigt att vi hjälps åt att hålla undan i området för att undvika merkostnader = höjda avgifter.

Gästparkeringarna

Hej på er! Styrelsen har fått in synpunkter på våra gemensamma gästparkeringar där man får stå i max 36h. Vi har ett par stycken parkeringar i området där det är meningen att alla skall ha möjlighet att erbjuda sina gäster parkering när de är på besök. Styrelsen har vid upprepade tillfällen fått synpunkter på att en av gästparkeringarna används som en permanent parkering av en/ två bilar som tar upp hela gästparkeringen, vilket inte är okej! Den berörda parkeringen är b.la. vid Södrakopparmoravägen/Tampvägen. Vänligen flytta dessa fordon omgående då dina grannar skall ha besök ikväll och ej kan erbjuda sina gäster parkering! Respektera att det är 36h som gäller och använd ej dessa parkeringar som uppställningsplats.