Nyheter

Årsstämma 20/3

Kallelse till Årsstämma 2018

20/3

Kopparmora

TISDAG 20 Mars 2018

Mötet börjar kl.19.00 Kaffe och bulle från kl.18.30

Plats: Värmdö Bygdegård Stora salen Bilagor finns att hämta inom kort på hemsidan

OBS Önskas samtliga handlingar i pappersform i brevlådan ber vi er vänligen meddela detta med ett SMS till Nathalie, 0762919604 före den 19 mars 2018.

 Kallelse till årsstämma 2018

Arbete med upphängning av fiberkabel

  Äntligen är dom här och hänger upp fiberkabeln ordentligt som rasade ner över korsningen Jollevägen/ Södra Kopparmoravägen i December. De kommer denna gången fästa fiberkabeln annorlunda i stolpen för att undvika att kabeln rasar över vägen igen. Kör försiktigt då de kommer arbeta med detta under förmiddagen.  

ÅRSMÖTE 20 MARS

Välkomna på årsmöte den 20 mars 2018 klockan 18.30 i Värmdö Byggdegård, stora salen. Mer information, kallelse och bilagor kommer snart. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast i Februari.  

Aktivitet vid tpl Saltarökorset

Förnyelse och utvidgning av Älvsby industriområde

 

Nya gator

Kommunen har handlat upp SVEAB Anläggning AB som entreprenör för utbyggnad av gator, belysning och VA-ledningar. Entreprenören har påbörjat etablering i området och kommer att inleda med entreprenadarbetet inom Älvsby ängar. När de nya gatorna kan tas i drift och den nya kopplingen till Saltarövägen är klar kommer ombyggnaden av den befintliga delen av Älvsbyvägen inom Magneberg att genomföras. Det är en förhoppning att genom denna etapputbyggnad få så lite störningar i trafiken som möjligt inom området under pågående entreprenad.

Information från kommunens hemsida, D210, D219 och D222

Sophämtning 2018

Likt tidigare kommer sophämtning ske i vårt område på måndagar jämna veckor. Mellan v.25 till v.34 kommer sopbilen varje vecka.  

Tänk på detta vid tömning

  • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
  • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen.
  • Kärlen får inte placeras så att fotgängare, brevbärare och snöröjare hindras.
  • Kärlen ska stå utställt kl. 06:00–22:00 eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider.
  • Glömmer du att ställa ut kärlet/kärlen kan du beställa en extra tömning mot avgift.