Nyheter

God Jul

Styrelsen vill önska er alla en riktigt God jul! 

Förtydligande kring Sandning/plogning

Som många av er noterat så har vi bytt entreprenör i området, det är jätteroligt att höra så många som uttryckt sitt gillande och berättat vad bra de tycker att de skött sig hittills. Tyvärr har vi fått en del samtal från boende som hört att det inte ska sandas i vinter, givetvis är det inte på det sättet. Sandning kommer att ske i minst samma utsträckning som tidigare år, däremot så har vi en restriktiv hållning när det gäller sandning, detta enbart för att hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt. 

Sandning kommer att ske om halka eller halkrisk föreligger, sandning sker då företrädesvis i kurvor, backar och andra utsatta ställen. Så har vi haft det även tidigare år och med tidigare entreprenör. 
Sandning är kostsamt och samfällighetens budget är begränsad, vill vi öka sandnings frekvens etc så ökar kostnaderna, detta kan givetvis i förlängningen leda till höjda årsavgifter.   

Sen har det inkommit frågor om varför den nye entreprenören använt sig av sk Pick-uper vid plogning, och en del har uttryckt en oro att entreprenören då inte ska kunna snöröja ordentligt. Entreprenören har en mångårig erfarenhet av snöröjning och har en maskinpark som innehåller både pick-uper och traktorer av olika storlekar. Entreprenören använder sig av den maskin som för tillfället passar bäst, med lite snö på backen så går det fortare och smidigare att använda sig av pickuper och vid mer och tyngre snö så använder de sig av större maskiner tex traktorer. 

Självklart behöver entreprenören en tid för att komma in i uppdraget och förstå hur vi vill ha det, det är därför viktigt att vi får input ifrån er boende, både bra och dålig. På så sätt kan vi ha en dialog med entreprenören. Vi hoppas därför att ni ger entreprenören en chans att göra ett bra jobb snarare än att ”leta” efter fel eller anta att de kommer att misslyckas.

Synpunkter, ris som ros önskar vi sker genom ett mail till styrelsen istället för att det skall bli långa trådar på facebook som egentligen inte leder någonstans.

Träd som hänger över vägen

En uppmärksam granne meddelade styrelsen att snön knäckt ett träd så pass att det hänger över vägen och riskerar att falla över luftledningarna. (angöringsvägen) Detta är för kännedom felanmält till Vattenfall och vi hoppas att de åtgärdar detta innan trädet tar med sig ledningarna.   

Årets första snö

I natt kom det en hel del snö och vår nya entreprenör var ute och plogade i området så att det var fri framkomlighet vid 06.00 som avtalat. Vi har fått feedback från flera håll och många är positiva till nattens plogning, kul! Sandning är planerad och kommer ske under morgondagen, detta kommer ej att utföras efter varje plogning utan vid behov för kännedom. Det kommer inte heller sandas i hela området när det sandas utan på de mest utsatta ställena såsom backar/kurvor/korsningar. Anledningen till att vi inte sandar efter varje plogning och i hela området är helt enkelt kostnaden, det finns inte ekonomi till att sanda hur mycket som helst. Pesab var ute igår och sandade då väglaget var halt samt för att få grus under snöbädden på vägen, detta för att skapa en bra grund på vägen. Styrelsen tar gärna emot feedback till Att det inte sandas lika mycket som önskas från vissa håll är väntat och återkommande varje år. En sådan synpunkt kan man lyfta till vårens årsmöte där vi kan ta beslut i om vi ska lägga mer pengar/ öka avgifterna i området för att öka på sandningen till nästa säsong

Värmdö kommun

Nu på morgonen påbörjade Värmdö kommun arbetet med att byta ventiler vid korsningen S.kopparmoravägen/ Jollevägen. En del av vägen är avstängd då de gräver i gatan, arbetet förväntas vara klart till lunch.