Nyheter

Upprustning av bryggor

Styrelsen i Södra och Norra Kopparmora har beslutat att det under våren 2019 ska utföras en mer omfattande upprustning av vår gemensamma badplats i Norra Kopparmora. Är man intresserad av att lämna en offert eller vill tipsa om någon duktig firma som kan utföra detta så mailas intresse för detta till eller

Sophämtning varannan vecka

Nu har vi återigen gått in i en period där hushållssoporna töms varannan vecka. Likt tidigare så töms kärlen i området jämna måndagar. Önskar man att kärlet inte ska tömmas så drar man undan kärlet. Viktigt vid tömning är att kärlet skall stå vid vägen med öppningen utåt. Vid upprepade tillfällen under sommaren har sophämtningen uteblivit och att de missat att tömma vissa kärl. Vid utebliven sophämtning så felanmäler ni detta till Värmdö kommun 08-570 474 00, Inom kort kommer datumet för områdets höststädning, boka in detta i kalendern! det är viktigt att vi hjälps åt att hålla undan i området för att undvika merkostnader = höjda avgifter.

Gästparkeringarna

Hej på er! Styrelsen har fått in synpunkter på våra gemensamma gästparkeringar där man får stå i max 36h. Vi har ett par stycken parkeringar i området där det är meningen att alla skall ha möjlighet att erbjuda sina gäster parkering när de är på besök. Styrelsen har vid upprepade tillfällen fått synpunkter på att en av gästparkeringarna används som en permanent parkering av en/ två bilar som tar upp hela gästparkeringen, vilket inte är okej! Den berörda parkeringen är b.la. vid Södrakopparmoravägen/Tampvägen. Vänligen flytta dessa fordon omgående då dina grannar skall ha besök ikväll och ej kan erbjuda sina gäster parkering! Respektera att det är 36h som gäller och använd ej dessa parkeringar som uppställningsplats.

Vi behöver er hjälp

Upphandling för ny entreprenör för sommar och vinterunderhållet i området pågår fortfarande och vi önskar få tips och förslag från er boende om ni har några bra känningar! Har vi någon som har förslag på bra och pålitliga firmor så tar vi tacksamt emot dem för att hitta den rätta och den bästa entreprenaden som fungerar som vi önskar för vårt område. Vi håller på med detta i skrivande stund så har du några tankar eller idéer så maila oss omgående till

Totalt eldningsförbud

Det råder nu ett totalt eldningsförbud i Stockholms län. Det utökade eldningsförbudet innebär att det också är förbjudet att grilla på egen tomt. Räddningstjänsten uppmanar ALLA att ta ansvar och följa eldningsförbudet.

Läget är mycket allvarligt. Brandrisken når under veckan extrema nivåer. Utöver de allvarliga konsekvenser en brand kan få, så kan du som orsakar en brand hållas ansvarig. Det är brottsligt att bryta mot eldningsförbudet.

 Det är förbjudet att:

  • grilla i egen trädgård
  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser
Mer info finns på länken nedan där även texten ovan är ifrån. http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/brandskyddochsotning/forebyggandebrandskydd/eldningsforbudihelastockholmslan.4.4d5f7c9114f4ad1fa111168e.htm