Nyheter

Städdagen

Glöm inte att det börjar bli dags att anmäla sig till STÄDDAGEN den 4/5. Efter stormen är det mycket som vi behöver hjälpas åt att röja undan för att vi skall slippa ta in extern hjälp som kostar samfälligheten mycket pengar. Ju fler vi är desto större ytor kan vi ta hand om. Det finns någonting som alla i området kan bidra med!

!PÅMINNELSE! ÅRSMÖTE IKVÄLL

Ikväll ses vi på Värmdö Bygdegård. Årsmötet startar 19.00!
HÄR hittar du alla aktuella handlingar

Ris/ grenar

Så underbart när aktiviteten i området ökar, fler som promenerar och plockar fram cyklar och div när solen tittar fram! Glöm inte att alla ska känna sig trygga på vägen – respektera hastighetsbegränsningen och påminn gärna era besökare om vad som gäller här hos oss!

Som många säkert noterat så ligger rishögar samt träd fortfarande kvar efter stormen, åtgärd för detta har varit inplanerad men sen kom det snö igen och vi valde att avvakta några veckor för att få med allting samtidigt och på så sätt hålla ner kostnaderna. På måndag kan jag meddela att trädfällare är bokad!
Vi vill även passa på och tacka de boende som på eget initiativ kontaktade styrelsen och tog hand om träd som rasat efter stormen, Tack för er insats!

Precis som tidigare år så finns det möjlighet för alla boende att lägga ris och grenar på rishögen nere vid fotbollsplanen, glöm inte att det enbart är ris och grenar som får placeras där och gärna med stammarna åt samma håll.

Glöm inte att boka in er till årets städdag! (Klicka på texten så kommer du till bokningen)

Aktuella möteshandlingar

Årsmötet närmar sig med stormsteg! Du har väl inte glömt att skriva in datumet i din kalender – det är viktigt att Du deltar!
Samfällighetens årsmöte äger rum nu på onsdag den 27/3. Kaffe och bullar från klockan 18.30, mötet startar 19.00. Kallelsen hittar du här

Inför årsmötet så hittar du aktuella dokument under fliken ”Årsmöte”, ladda ner eller skriv ut så att du har med dig dessa. Vill du få mer kunskap om vad stadgarna säger och vad styrelsens uppdrag är så hittar du information under fliken ”Stadgar & Styrelsens ansvar

Vi uppmanar alla boende att delta på årsmötet. Vår samfällighet bygger på ett gemensamt engagemang och det är på årsmötet du kan lyfta dina åsikter.

Valberedning

Styrelsen har inför årsmötet tagit kontakt med Ragnvi Jansson och Görel Sundqvist som har erbjudit sig att ställa upp som årets valberedning. Stort tack till ert engagemang! Önskar du komma i kontakt med dem så mailar ni till:

Styrelsen har sedan föregående årsmötet vid upprepade tillfällen försökt fånga intresset hos någon av samfällighetens 230 boende att bli en del i föreningens valberedning, intresset har varit noll vilket är oroväckande inför kommande år.

Att samfällighetens medlemmar visar intresse, engagemang och förståelse är något som är byggstenen i att vår samfällighet ska fungera utan att vi ska behöva köpa in dessa tjänster framöver.

Att vara en del i samfällighetens styrelse behöver inte innebära massor med mer jobb, däremot så tenderar man att avskräckas till att delta i styrelsen då man upplever att det är ett otacksamt arbete där medlemmarna enbart gnäller och inte framför kritik/ åsikter på ett konstruktivt vis – detta måste vi bli bättre på för att boende i fortsättningen ska kunna tänka sig att bli invald i styrelsen.

Vi måste lära oss att förändringarna vi eventuellt önskar måste ske genom en motion på årsmötet och att styrelsen löpande under året har väldigt lite att säga till om vad gäller större beslut och förändringar.