Nyheter

Nya bärlager och beläggning

Nu händer det grejer i området! Igår gick vår ordförande Anders runt med peabs arbetsledare och såg över aktuella områden som ska åtgärdas. Ni ser säkert lite sprayade streck och cirklar runt om i området på gatorna. Arbetet var inbokat först till nästa vecka men de har möjlighet att köra igång med bärlager i kurvor mm redan idag onsdag.

Viktigt är alltså att det INTE står någonting på samfällighetens vägar så att det hindrar arbetet med vägarna! Har man alltså mot förmodan en bil parkerad längst med vägen så vänligen flytta den!

Trädfällning

För en tid sedan så var Linds Trädfällning hos oss i området och inspekterade div träd som behöver insatser omedelbart samt på längre sikt.

En insats som kommer kräva ett mer omfattande arbete är de gigantiska rotvältorna som ligger kvar efter stormen nere vid sjön mellan Kajak & Jollevägen. För att få bort dessa 4 träd med rotvältor så kommer de behöva köra in skogsmaskiner, vilket kommer medföra att marken blir uppkörd. När arbetet är slutfört så kommer det placeras ut industriflis för att göra det gångbart igen.

Arbetet i skogen för att få bort de stora rotvältorna (Jollevägen/ Kajakvägen) kommer påbörjas 8-9 maj v.19

Vilken insats!

Idag ägde områdets städdag rum. Lite mer än 50 deltagare kämpade och gjorde fint på de planerade delarna i området, bra jobbat och vad fint det blev!

I början på nästa vecka så kommer riset efter städdagen att tas bort och i början på v.19 kommer Linds trädfällning och tar ner de stora rotvältorna längst in i området.

Nu är det dags!

lördag 4 maj är det dags för områdets städdag! Klockan 09.30 ses vi vid fotbollsplanen för att dela ut lite arbetsuppgifter samt fylla i deltagarlista för alla som medverkar precis som tidigare år. Styrelsen har fått några önskemål från boende som önskar ”röja där man bor” och lite det är det ju som det handlar om, att de som engagerar sig kommer ha det väldigt fint runt omkring sina fastigheter medan det hos vissa inte ser lika fint ut.

Styrelsen har inventerat och sett över de mest ”akuta” ställen där vi skulle behöva göra lite punktinsatser i år, bifogat finns en PDF fil som ni hittar HÄR.

Fokus i år kommer var den ”Nya vägen” som inte tidigare använts i den utsträckningen som den förhoppningsvis kommer att göra nu när det är en väg och inte en leråker. Längst med vägen så kommer det både behövas fällas träd, rensa grenar, ris samt att dra ihop allting till ett antal högar. Gångstigar samt promenadstråk är lika så ett fokus område för att öka framkomligheten för rörelse i området.

Klockan 13.00 så serveras det korv i vid fotbollsplanen/ nya vägen. Tack till Wermdö Delikatesser som återkommande ställer upp och serverar god korv på städdagarna!

Förra året räckte korvarna precis till alla som önskade en korv (100st korvar) detta är en av anledningarna till att vi vill att man anmäler sig så att vi kan beräkna hur mycket korv och dricka som skall förberedas.

Har du inte anmält dig ännu så gör det HÄR! Ta med dig motorsåg, grensaxar, sekatör, grensågar eller kom som du är så ses vi på lördag - alla kan bidra med något eller lära känna en ny granne eller två :)!

Samfälligheten har sedan tidigare köpt in trimmer, sopsäckar, bensin mm. I år har det köpts in ytterligare redskap!