Nyheter

Strömavbrott söndag 7 maj

Det blev en stökig söndag pga elavbrott, där prognosen för tid lagning/återställning justerades flera gånger. Till slut återkom elförsörjningen vid ca kl 1830.

Med hjälp av Bo Hammarberg i området har förklaring till elavbrottet klarats ut. Tack Bo!

Bo har meddelat styrelsen:

”Avbrottet idag berodde på att isolator sprack och gick sönder på en stolpe, nr 2 räknat från återvinningsstationen mot Hemmesta. Detta medförde att den spänningsförande linan kom i kontakt med stålregeln och med en bredvidliggande lina så att kortslutning uppstod. Detta medförde i sin tur att en brytare i fördelningsstationen i Saltarö automatiskt slog från.

Avbrottstiden blev 8½ tim. 

Det här nätet som matar Södra Kopparmora är gammalt och ruttet. Det ligger som en radialmatning från stolpen vid Saltarövägen bortom diket mot ängen och båtklubben. I den stolpen finns en inmatning från nätet i Norra Kopparmora. Detta gjorde att Norra Kopparmora kunde få tillbaka sin matning en stund efter kl 11 genom omkoppling så att Norra´s nät kunde matas från stationen vid Ploglandet.
Om man jämför näten i Norra Kopparmora och i Saltarö så är dom näten kraftigt upprustade sedan ett tiotal år tillbaka. Dom är till största delen helt kablifierade. Varför vårt nät inte har blivit upprustat har jag ingen förklaring om men en orsak kan vara att vårt nät är det som byggdes senast, i början på 70-talet. Åldern torde då vara 50 år!”

Bo har erbjudit sig att fortsätta driva på mot Vattenfall för en långsiktig lösning, vilket styrelsen har bejakat. Vi kommer att fortsätta hålla medlemmarna informerade.

Diket vid Brf Småris och förskolan

Äntligen kan arbetet med diket komma igång. Imorgon fredag 5 maj startar arbetet med diket mellan Brf Småris och förskolan. Slutdatum är svårt att bedöma just nu, men uppskattas till slutet av nästa vecka, vecka 19. Arbetet kommer ske i diket så vägen kommer hela tiden vara öppen för trafik.

Tack för visad hänsyn!

Brunn bytt och nytt läckage ny plats

Brunnen vid vändplats Tampvägen är nu bytt och ny brunn är på plats enligt vad Värmdö kommun utlovat denna veckan. Området är fortfarande i behov av sanering, vad styrelsen kan se är detta ännu inte utfört. Status från kommunen är efterfrågad.

Nytt läckage 4 maj - brunn utmed "nya" stigen stordiket

Flera av de brunnar som ligger utmed nya stigen stordiket (motion 3) fotades och anmäldes in till kommunen av styrelsen i fredags 28 april, då utan läckage - men sönderrostade och sneda. Idag var det uppmärksamma boende som uppmärksammade läckaget och anmälde till kommunen - tack! Kommunen är i skrivande stund och åtgärdar läckaget, tillsammans med Miljövision. Läckan ska enligt uppgift åtgärdas ikväll. Inget avloppsvatten förefaller ha runnit mot stigen, så stigen är fortfarande gångbar, även om doften inte är så behaglig. Styrelsen har begärt att hållas uppdaterad i ärendet.

Gångstigen längs stordiket (motion 3) är slutförd

Gångstigen längs stordiket mot bron mellan Kajutvägen och Splitsvägen (motion 3) har idag färdigställts, det arbete som påbörjades under vårens städdag. Markduk är utlagd under gruset, med förhoppning att stigen håller sig i gott skick längre. Bra med regn ovanpå detta, så packar gruset till sig och stigen ser prydligt ut. Förhoppningsvis blir det nu säkrare och lättare att promenera, utan att halka och få lera på skor och kläder. Tack för allas insats och särskilt till Max som jobbat även en helgdag!

Uppdatering läckande avlopp nedan Tampvägen

Värmdö kommun utlovade sanering efter läckande avlopp vecka 16. Detta sköts sedan fram till vecka 17. Idag kom besked att arbetet kommer utföras vecka 18, och att kommunen då samtidigt passar på att byta ut befintlig brunn till en ny. Se nedan beskedet som ankom styrelsen idag. Naturligtvis bevakar styrelsen att arbetet utförs som utlovat. Så - främst fastigheterna på Tampvägen närmast vändplan - ha överseende och tålamod tills utlovade åtgärder är genomförda. Fastigheten Tampvägen 13 är orienterad.

"Hej

I uppdraget har vi lagt till brunnsbyte när vi ändå tar oss till platsen som ska saneras för att förhindra framtida problem. Detta kommer att ske vecka 18. Vi kommer att behöva ta oss över fastigheten längs med ledningen för att nå brunnen som diskuteras. Tekniska driften kommer också att behöva ta bort några mindre träd och buskar runt brunnen för att förhindra framtida rotinträngningar i systemet.

Förmedla gärna information till fastighetsägaren som bor på Tampvägen 13."