Nyheter

Tack för ert engagemang!

Till mötet kom över 100 personer, Tack för att ni visar styrelsen engagemang efter all den tiden vi lagt ner. Vi hade bokat lilla salen då vi misstänkte att det inte skulle komma så många i semestertider men oj vad fel vi hade! Efter det att vi såg att lokalen fylldes och stolarna var slut så tog vi beslut om att det var läge att byta till den stora lokalen vilket var superroligt!  På mötet uppkom mycket frågor och funderingar och vi hoppas att samtliga fick lite klarheter i alla frågor.

Resultatet efter röstningen blev:
Alternativ 1: 2 röster på stämman +4 fullmakter.
Alternativ 2: 64 röster på stämman +26 fullmakter.

Styrelsen kommer alltså jobba utifrån alternativ nummer 2 där den nya brf:en skall få nyttjanderätt av vägen. Dialog kommer att föras med byggherrarna i närtid.

Stort tack för ert deltagande och visat intresse – det blir mycket roligare för oss i styrelsen när vi får ett gensvar på alla timmar vi lägger ner i samfälligheten!

Snart är det dags för höststädningen i området! Datumet hittar ni i kalendern här till höger!

Förslag till dagordning

Imorgon onsdag 31/7 klockan 18.00 äger extrastämman rum på Värmdö bygdegård. Det är VIKTIGT att du deltar med din åsikt om hur styrelsen skall gå vidare med beslutsfattandet och hur vi ska driva frågan framöver.

Nedan så hittar du förslag till dagordningen och som ni ser så räknar vi med ett kortare möte och att de viktigaste frågorna besvaras. Kan man inte delta så skickar du med en granne din fullmakt!

Inför extrastämman

Styrelsen har fått lite frågor kring hur man ska göra om man inte fysiskt kan närvara på mötet som är nu på onsdag 31/7 klockan 18.00. Kan man ej närvara har man möjlighet att skicka med en granne sin fullmakt så att vi får ett så högt deltagande som möjligt, detta för att röstningen skall vara giltig och uppnå minst 60%.

Viktigt är att den som tar med sig fullmakt enbart har sin egen röst + en fullmakt med sig till mötet. I våra stadgar står det att man ej får ha fler fullmakter än EN fullmakt per ombud/fastighet för en annan fastighetsägare.

Påminn din granne, kan grannen inte gå på mötet på onsdag så erbjud dig att ta med en fullmakt! Din åsikt är viktig!

Du hittar kallelsen och formuläret för fullmakten ---> HÄR

Uppgrävd väg vid Smårisvägen

Som ni säkert noterat så är det avspärrat p.ga hål i sidan av vägen samt att ena diket är igenlagt i korsningen kättingvägen/ Smårisvägen. Detta arbete är inte godkänt av styrelsen då det fortfarande finns oklarheter i hur vårt nuvarande VVS nät påverkas om de nya fastigheterna ansluts. Ytterliga aspekter är att det inkommit överklagan på hur djur och natur påverkas.

Styrelsen har varit på plats under förmiddagen för att säkerställa att arbetet ej fortgår innan oklarheterna ovan är utredda. Under morgondagen kommer allting återställas, så som det igenfyllda diket samt gropen bredvid vägen.

Ändringar i styrelsen

När dygnet enbart har 24 timmar och tiden inte räcker till så krävs det att man gör val och prioriteringar för att få ihop livet. De sista 6 månaderna har inneburit många fler timmar för främst Ordförande, Vice ordförande samt för Sekreteraren än vad styrelsen tidigare lagt med b.la. nya vägar, upphandlingar inför vinter och sommarunderhåll, satsningar på hemsida samt mycket kring nybygget på Småris och extrastämma inför detta.  

En person som engagerat sig och varit en del i styrelsen i över 10 år är vår ordförande Anders Ewerlöf. Vi vill tacka Anders för alla dessa år som vår ordförande i Södrakopparmora Samfällighetsförening! Anders har valt att med omedelbar verkan avgå som ordförande av den anledningen att hans tid inte räcker till.

Detta innebär att vår vice Ordförande Jakob De ron tar vid efter Anders som ordförande samt Robert Öberg som idag är suppleant tar en plats som ledamot.