Nyheter

Lite som händer i området

Som ni alla vet så har arbetsbelastningen på styrelsen varit hög hela våren, sommaren och tyvärr verkar det inte stilla sig nu till hösten heller. Jakob och Nathalie har kontinuerligt haft en dialog, mailväxlingar, telefonsamtal och flertalet möten med brf Södra kopparmora. Vi har också löpande kontakt med Värmdö kommun gällande VA anslutningen och hur våra befintliga fastigheter påverkas om det kopplas på fler hushåll. Det är inte helt lätt men det är viktigt att det går rätt till och att resultatet blir så bra som det bara kan bli för samfälligheten.

Gällande VA frågan så ber vi er boende meddela oss om ni har problem i / utanför er fastighet med att avloppet krånglar osv för att få mer kännedom om kapacitet och funktionaliteten i området idag.   

Under våren så la PEAB om många vägar i området med oljegrus. Tyvärr så är inte resultatet som vi önskade och som många av er märkt så är inte arbetet helt bra utfört.  Vägen har inte satt sig som den bör, vägavsnitt som skulle läggas har ej lagts, löst grus på många ställen samt att brunnarna i gatan ej är fixade. Även här har vi haft en kontinuerlig kontakt med PEAB som även dem haft semester om hur vi går vidare för att göra om och göra rätt. Arbetet är för er kännedom inte betalt eller godkänt i dagsläget!

Under v. 34 så kommer det som det ser ut nu vara aktivitet i området då de ska höja brunnarna så att de hamnar i nivå med nya höjden på vägarna. Mer info kommer om detta när vi har fått besked. Besiktning av vägarna kommer att ske inom några veckor tillsammans med PEAB.

Vår tidigare vinterentreprenad PESAB har sagt upp sitt avtal med oss. Anledningen till att de ej valt att fortsätta hos oss är för att de inte får någon ekonomi i att ställa en större maskin hos oss som många uttryckte var ett måste i vintras. Detta innebär att det är ytterligare en uppgift som styrelsen måste ta tag i tillsammans med de delarna ovan. Anbud har skickats ut och vi hoppas inom kort kunna presentera en nya entreprenör.

Har du ett förslag på entreprenör som har större maskiner och som inte kräver att vi höjer årsavgiften för att klara kostnaderna för vinterunderhållet i den utsträckningen som de boende förra vintern önskade så ber vi er tipsa oss genom att maila oss.

Här är några punkter som är styrelsen är medvetna om men som helt enkelt inte hunnits med, tack för mail där ni uppmärksammar oss på åtgärder som behövs göras – det är precis så vi hjälps åt och förbättrar i området!

  • Ny vägspegel i korsningen Angöringsvägen/ S kopparmoravägen samt en vägspegel mellan S kopparmora 37 & 39.
  • Upphängning av armatur som rasade efter stormen i våras ( strax innan jollevägen )
  • Uppsättning av vägskylt som blivit nerkörd
  • Flisning av högen nere vid fotbollsplanen (arbetet var inbokat v31 men har uteblivit, dialog har skett vid upprepade tillfällen och vi hoppas att det utförs snarast!)
  • Planering av arbetsområden inför höst städningen är igång, har du förslag på något som vår grönområdes ansvarige ska ta en extra titt på? Skicka ett mail till oss.

HÖSTSTÄDNING

Det är dags att boka in områdets städdag i kalendern.
5 oktober 10.00-14.00

Du anmäler dig genom att boka in dig HÄR eller på "anmäl dig till städdag" i menyraden ovan.

Fokusområden samt mer exakt info kommer närmre inpå städdagen, så boka in er så snart som möjligt för att underlätta planeringen för styrelsen!

Tack för ert engagemang!

Till mötet kom över 100 personer, Tack för att ni visar styrelsen engagemang efter all den tiden vi lagt ner. Vi hade bokat lilla salen då vi misstänkte att det inte skulle komma så många i semestertider men oj vad fel vi hade! Efter det att vi såg att lokalen fylldes och stolarna var slut så tog vi beslut om att det var läge att byta till den stora lokalen vilket var superroligt!  På mötet uppkom mycket frågor och funderingar och vi hoppas att samtliga fick lite klarheter i alla frågor.

Resultatet efter röstningen blev:
Alternativ 1: 2 röster på stämman +4 fullmakter.
Alternativ 2: 64 röster på stämman +26 fullmakter.

Styrelsen kommer alltså jobba utifrån alternativ nummer 2 där den nya brf:en skall få nyttjanderätt av vägen. Dialog kommer att föras med byggherrarna i närtid.

Stort tack för ert deltagande och visat intresse – det blir mycket roligare för oss i styrelsen när vi får ett gensvar på alla timmar vi lägger ner i samfälligheten!

Snart är det dags för höststädningen i området! Datumet hittar ni i kalendern här till höger!

Förslag till dagordning

Imorgon onsdag 31/7 klockan 18.00 äger extrastämman rum på Värmdö bygdegård. Det är VIKTIGT att du deltar med din åsikt om hur styrelsen skall gå vidare med beslutsfattandet och hur vi ska driva frågan framöver.

Nedan så hittar du förslag till dagordningen och som ni ser så räknar vi med ett kortare möte och att de viktigaste frågorna besvaras. Kan man inte delta så skickar du med en granne din fullmakt!

Inför extrastämman

Styrelsen har fått lite frågor kring hur man ska göra om man inte fysiskt kan närvara på mötet som är nu på onsdag 31/7 klockan 18.00. Kan man ej närvara har man möjlighet att skicka med en granne sin fullmakt så att vi får ett så högt deltagande som möjligt, detta för att röstningen skall vara giltig och uppnå minst 60%.

Viktigt är att den som tar med sig fullmakt enbart har sin egen röst + en fullmakt med sig till mötet. I våra stadgar står det att man ej får ha fler fullmakter än EN fullmakt per ombud/fastighet för en annan fastighetsägare.

Påminn din granne, kan grannen inte gå på mötet på onsdag så erbjud dig att ta med en fullmakt! Din åsikt är viktig!

Du hittar kallelsen och formuläret för fullmakten ---> HÄR