Nyheter

Info från byggherren

Jobbet med att ta ner luftburen kabel går bra och kablarna är nu strömlösa varför byggarna slutför arbetet med att sätta upp husväggar/tak. De behövde inte bryta strömmen för området när de klippte av ledningarna. Den ledningsstolpe som står i hörnet Angörningsvägen/Smårisvägen måste säkras upp enligt Vattenfall (annars finns risk för att den faller). Det innebär att de gräver ner 2-3 ”stag” i marken. Det är info som vi fick nu och Vattenfall återställer marken redan idag. 

Under dagen får vi info om Vattenfall hinner klart med markkabeln eller måste fortsätta imorgon. Återkommer så fort vi vet mer om det.

Med vänlig hälsning,
/Andreas
Brf Södra Kopparmora

Elavbrott 22/8

Om allt går enligt Vattenfalls planering så kommer imorgon (torsdag) 40 hushåll på Klysvägen att drabbas av ett cirka 10 minuters elavbrott. Vid det fall förutsättningarna skulle förändras återkommer vi direkt.

Med vänlig hälsning/ Andreas
BRF Södra Kopparmora

Nu bryts strömmen!

Nu kommer snart strömmen att tillfälligt brytas. Byggherrarna är på plats under själva tiden för avbrottet. För att säkerställa elförsörjningen (för ett 40tal fastigheter) kommer Vattenfall att tillfälligt ställa upp ett dieselaggregat i hörnet Klysvägen/ Angörningsvägen. Imorgon bitti är Vattenfalls plan att påbörja - och avsluta under dagen - en tillfällig elanslutning via markkabel som ersätter den luftburna ledningen. När den kabeln är ansluten kan dieselaggregatet tas bort. 

STRÖMLÖST FRÅN 16.00

För kännedom så bryter vattenfall strömmen med anledning av arbetet vid bygget vid småris! Från 16.00 och en timme framåt så är det strömlöst i Kopparmora.

Brf södra Kopparmora beklagar att det meddelas med kort varsel

Kraftledningen vid småris

Styrelsen har fått information löpande sedan igår gällande att man nere vid bygget Småris 2:4-2:9 har monterat upp en byggställning så nära 20kV ledningen så att man kan ta i trådarna som hänger. Detta innebär direkt livsfara! styrelsen har kontaktat byggherren men även lyft oron med Conrad Grut som är bygglovshandläggare. Se svar nedan.

”Vi har också meddelat både kontrollansvarig och byggherren. Kraftledningen borda ha urkopplats och ersatts och innan detta skett säkrats - Conrad Grut”

Frågor vad gäller vilka tider bygget kommer vara aktivt framöver har ställts till byggherrarna, vi har ej fått svar på detta ännu. Bakgrunden till frågan är att vi fått klagomål från boende som störts från det att lastbilar körde in natten till igår från 00.00 samt att det arbetade fram till 21.50 igår kväll när ytterligare en annan granne valde att gå ner och meddela att de fick sluta nu då de ej kunde sova.