Nyheter

Inför städdagen

I lördags var styrelsen ute och markerade träd inför städdagen. Träd med ett band ska sågas ned helt och träd med två band ska kapas grenar på. Detta kommer göras med hjälp av en skylift som kommer finnas med på städdagen.

Om någon har några synpunkter på märkningen av träden, vänligen skicka ett mail till
Väl mött!

VVS ARBETE

Imorgon påbörjar Värmdö Kommun arbetet med att gräva för VVS till bygget på Småris. Till skillnad från förra gången när arbetet påbörjades olovligen så har styrelsen sagt okej till att gräva i gatan för att möjliggöra en VVS anslutning för de befintliga fastigheterna på Småris samt till de nya fastigheterna som uppförs.

Arbete förväntas pågå under Onsdag och Torsdag om ingenting oförutsett händer. Diket kommer tillfälligt att läggas igen för att passage skall vara möjlig. Kommunen ansvarar för att återställa vår väg samt diket efter avslutat arbete.

Städdag 5 oktober 10.00

Nästa helg är det dags för områdets städdag. Fokus området kommer vara att röja längst med Södrakopparmoravägen från grenar och träd som riskerar att rasa över vägen nu när vintern närmar sig. Även promenadstråken kommer ses över så att det inte växer igen och blir svårtillgängligt.

Genom att anmäla er så kan vi lättare bedöma hur mycket korv vi ska beställa samt få ihop planeringen av vad vi hinner med.

Tillsammans håller vi efter vårt område och hjälps åt att bibehålla våra låga årsavgifter. Som tidigare gånger så kommer det finnas en lista där man skriver upp sig på plats.

BOKA IN DIG HÄR!

PEAB

Nu var det ett tag sedan vi fick ny beläggning i området och tyvärr så blev inte resultatet som vi önskade. Efter att det har fått gå några månader så har vi idag haft ute en representant från Peab där vi under två timmar gått igenom hela området.

Resultatet är allt annat än godkänt och Peab har inga invändningar. De kommer att forska i vad det är som gått snett och återkomma med besked om hur vägarna skall korrigeras. Åtgärd kan komma och ske inom kort alternativt påbörjas först nästa år. Det viktigaste är att resultatet blir bra och att vi förstår varför det blev som det blev och att det inte förvärras.

Parkering i kurvor

Styrelsen har fått ett antal mail gällande att man återkommande parkerar fordon utanför sin fastighet på samfällighetens väg i en skymd kurva. Vi i styrelsen har inte tid eller möjlighet att agera parkeringsvakter, men däremot så är det förbjudet att parkera i en skymd kurva samt att försvåra framkomligheten för grannarna/ räddningsfordon som också nyttjar vägarna. 

Vi har varit i kontakt med den berörda fastighetsägaren och uppmanat till att omgående flytta bilarna. Mer än så kan vi från styrelsen inte göra utan det är kommunen eller polisen man vänder sig till för att flytta dessa fordon som står felaktigt parkerade. 

I området finns det ett antal infartsparkeringar där man får stå 24h, använd dessa! För vissa boende ligger parkeringarna inte runt hörnet från sin tomt men det betyder inte att man får hindra vägen eller parkera så att fara uppstår utanför sin fastighet.

I trafikförordningen 3 kap. 53 § som du hittar HÄR framgår att ett fordon inte får stannas eller parkeras i närheten av en kurva där sikten är skymd. Regeln gäller i hela landet oavsett vilken kommun du befinner dig i.

Är sikten skymd i en 90° kurva innebär det att det inte är tillåtet att parkera där.

Klicka HÄR för att få upp blanketten där man bifogar synpunkterna till kommunen.

  • Fastighetsägarna som berördes har kontaktat styrelsen idag fredag och meddelar att bilarna är borta imorgon lördag för kännedom!