Nyheter

Nya byggen i området

Styrelsen har haft en löpande dialog med Vattenfall och div entreprenörer efter att vi anmälde ett direkt livsfarligt fel då byggherrarna ej kopplat ifrån starkströmskabeln som hängde några meter ifrån byggställningarna (BRF Södra Kopparmora). Vattenfall och byggherrarna insåg sin miss och åtgärd skedde omgående då man tog ner och kopplade ur den luftburna starkströmskabeln och la ner en kabel på marken, så som den fortfarande ligger idag. 

För en tid sedan fick vi kännedom om att det satt 4 stycken stolpar vid infarten Klysvägen. Vattenfall hade för avsikt att placera en stor trafostation på ängsmarken. Trafostationen behövdes enligt Vattenfall för att försörja BRF Södra Kopparmora (Smårisbygget) med el. Vattenfall hade lämnat in bygglovshandlingar till Värmdö Kommun utan vår vetskap. Styrelsen kontaktade då Vattenfall och meddelade att vi inte tyckte att platsen var lämplig ur flera aspekter, bygglovsansökan drogs då tillbaka. 

Vattenfall tog fram ytterligare två förslag som styrelsen tog upp på styrelsemötet som ägde rum i Januari men vi  kände inte att vi kunde fatta beslut kring själva placeringarna själva utan har meddelat Vattenfall att vi vill lyfta detta på årsstämman för att alla som påverkas ska ha möjlighet att komma till tals om placeringen. 

Vi har också föreslagit Vattenfall en annan, i vårt tycke, bättre placering av trafostationen. 

Vi har fått ett svar idag både per telefon och mail där vattenfall med entreprenörer meddelar att de inte kommer bygga någon trafostation (något de tidigare sagt att de måste bygga för att inte riskera att befintliga boendes elkapacitet försämras, vilket inte längre verkar vara ett bekymmer.) 

Styrelsen har inte fått någon tidigare information om ytterligare avstyckningar och byggprojekt, vi väljer att delge er boende svaret vi fick från Vattenfall då denna information kan vara av vikt för er om vi ska besluta om att godkänna uppförande av trafostationer på föreningens mark.

(se mail nedan)

Förtydligande efter kommentar från en boende:
Vi måste nog förtydliga lite, Styrelsen har inte sagt nej till uppförandet av en ny trafostation, det vi sa nej till var den första placeringen (korsningen Klysvägen/Angöringsvägen) som Vattenfall sökt bygglov på. Anledningen till att vi sa nej var att vi bedömde placeringen vara olämplig, inte minst då genomsiktligheten från Klysvägen mot Angöringsvägen ytterligare skulle försämras. 

Vi bad Vattenfall ta fram nya förslag vilket de gjorde, de förslagen kändes bättre men inte optimala, då Årsmötet är nära förestående så kände vi att det vore rimligt om övriga boende i området också fick en chans att besluta om placering, vi tog dessutom fram ytterligare ett förslag på placering, vi skulle alltså kunna välja på tre olika placeringar. 

Under hela denna process har Vattenfalls budskap varit att trafostationen behövs för att säkra elleveransen till Brf Södra Kopparmora (Smårisbygget), vårt förslag var då att man placerar den nya trafostationen på Smårisvägen vid den lilla skogsdungen på höger sida vid infarten. 
När vi lämnar detta som förslag till Vattenfall så låter man meddela att man alltså INTE har för avsikt att uppföra den första trafostationen, och att den plats vi föreslagit ska användas till ett kommande projekt med ytterligare avstyckade tomter. 
Varför Vattenfall väljer att lägga ner projektet vet vi inte, men vi har ställt frågan och hoppas få mer information i veckan som kommer. 

Vårgårdahus

Styrelsen har varit i kontakt med Vårgårdahus som är husleverantör till Småris bygget. Lastbilar och släp har kontinuerligt blockerat pendelparkeringen för boende och entreprenörer som samfälligheten har avtal med. Byggherrarna för småris är sedan tidigare kontaktade.

Vi har upptäckt att det inte bara är leveranser till bygget i vårt område utan transportörerna ställer av långa släp som tillhör andra Vårgårda projekt i Stockholm, vilket givetvis inte är okej.

Vi har idag återigen tagit kontakt med Projektledare och Vårgårdahus då Pendelparkeringen är blockerad av en stor trailertransport idag igen.

Sandning

Entreprenören kommer sanda under kvällen då det är halt i området, kör som alltid försiktigt!

Besöksparkeringarna

I området har vi besöksparkeringar där man får parkera i 36h. Styrelsen har noterat men även fått mail från boende om att det stått två bilar parkerade en längre tid i området. För kännedom så har vi sökt upp och tagit kontakt med ägarna till bilarna och förväntar oss att bilarna flyttas omgående.

Happy New Year!

Gott Nytt År önskar Styrelsen!

Vi vill passa på att välkomna nya boende i området och uppmanar er att maila oss på för att korrigera att ni är nya ägare av era fastigheter. Bra att ha information hittar ni HÄR .