Nyheter

Nu bryts strömmen!

Nu kommer snart strömmen att tillfälligt brytas. Byggherrarna är på plats under själva tiden för avbrottet. För att säkerställa elförsörjningen (för ett 40tal fastigheter) kommer Vattenfall att tillfälligt ställa upp ett dieselaggregat i hörnet Klysvägen/ Angörningsvägen. Imorgon bitti är Vattenfalls plan att påbörja - och avsluta under dagen - en tillfällig elanslutning via markkabel som ersätter den luftburna ledningen. När den kabeln är ansluten kan dieselaggregatet tas bort. 

STRÖMLÖST FRÅN 16.00

För kännedom så bryter vattenfall strömmen med anledning av arbetet vid bygget vid småris! Från 16.00 och en timme framåt så är det strömlöst i Kopparmora.

Brf södra Kopparmora beklagar att det meddelas med kort varsel

Kraftledningen vid småris

Styrelsen har fått information löpande sedan igår gällande att man nere vid bygget Småris 2:4-2:9 har monterat upp en byggställning så nära 20kV ledningen så att man kan ta i trådarna som hänger. Detta innebär direkt livsfara! styrelsen har kontaktat byggherren men även lyft oron med Conrad Grut som är bygglovshandläggare. Se svar nedan.

”Vi har också meddelat både kontrollansvarig och byggherren. Kraftledningen borda ha urkopplats och ersatts och innan detta skett säkrats - Conrad Grut”

Frågor vad gäller vilka tider bygget kommer vara aktivt framöver har ställts till byggherrarna, vi har ej fått svar på detta ännu. Bakgrunden till frågan är att vi fått klagomål från boende som störts från det att lastbilar körde in natten till igår från 00.00 samt att det arbetade fram till 21.50 igår kväll när ytterligare en annan granne valde att gå ner och meddela att de fick sluta nu då de ej kunde sova.

Lite som händer i området

Som ni alla vet så har arbetsbelastningen på styrelsen varit hög hela våren, sommaren och tyvärr verkar det inte stilla sig nu till hösten heller. Jakob och Nathalie har kontinuerligt haft en dialog, mailväxlingar, telefonsamtal och flertalet möten med brf Södra kopparmora. Vi har också löpande kontakt med Värmdö kommun gällande VA anslutningen och hur våra befintliga fastigheter påverkas om det kopplas på fler hushåll. Det är inte helt lätt men det är viktigt att det går rätt till och att resultatet blir så bra som det bara kan bli för samfälligheten.

Gällande VA frågan så ber vi er boende meddela oss om ni har problem i / utanför er fastighet med att avloppet krånglar osv för att få mer kännedom om kapacitet och funktionaliteten i området idag.   

Under våren så la PEAB om många vägar i området med oljegrus. Tyvärr så är inte resultatet som vi önskade och som många av er märkt så är inte arbetet helt bra utfört.  Vägen har inte satt sig som den bör, vägavsnitt som skulle läggas har ej lagts, löst grus på många ställen samt att brunnarna i gatan ej är fixade. Även här har vi haft en kontinuerlig kontakt med PEAB som även dem haft semester om hur vi går vidare för att göra om och göra rätt. Arbetet är för er kännedom inte betalt eller godkänt i dagsläget!

Under v. 34 så kommer det som det ser ut nu vara aktivitet i området då de ska höja brunnarna så att de hamnar i nivå med nya höjden på vägarna. Mer info kommer om detta när vi har fått besked. Besiktning av vägarna kommer att ske inom några veckor tillsammans med PEAB.

Vår tidigare vinterentreprenad PESAB har sagt upp sitt avtal med oss. Anledningen till att de ej valt att fortsätta hos oss är för att de inte får någon ekonomi i att ställa en större maskin hos oss som många uttryckte var ett måste i vintras. Detta innebär att det är ytterligare en uppgift som styrelsen måste ta tag i tillsammans med de delarna ovan. Anbud har skickats ut och vi hoppas inom kort kunna presentera en nya entreprenör.

Har du ett förslag på entreprenör som har större maskiner och som inte kräver att vi höjer årsavgiften för att klara kostnaderna för vinterunderhållet i den utsträckningen som de boende förra vintern önskade så ber vi er tipsa oss genom att maila oss.

Här är några punkter som är styrelsen är medvetna om men som helt enkelt inte hunnits med, tack för mail där ni uppmärksammar oss på åtgärder som behövs göras – det är precis så vi hjälps åt och förbättrar i området!

  • Ny vägspegel i korsningen Angöringsvägen/ S kopparmoravägen samt en vägspegel mellan S kopparmora 37 & 39.
  • Upphängning av armatur som rasade efter stormen i våras ( strax innan jollevägen )
  • Uppsättning av vägskylt som blivit nerkörd
  • Flisning av högen nere vid fotbollsplanen (arbetet var inbokat v31 men har uteblivit, dialog har skett vid upprepade tillfällen och vi hoppas att det utförs snarast!)
  • Planering av arbetsområden inför höst städningen är igång, har du förslag på något som vår grönområdes ansvarige ska ta en extra titt på? Skicka ett mail till oss.

HÖSTSTÄDNING

Det är dags att boka in områdets städdag i kalendern.
5 oktober 10.00-14.00

Du anmäler dig genom att boka in dig HÄR eller på "anmäl dig till städdag" i menyraden ovan.

Fokusområden samt mer exakt info kommer närmre inpå städdagen, så boka in er så snart som möjligt för att underlätta planeringen för styrelsen!