Nyheter

Städdag 5 oktober 10.00

Nästa helg är det dags för områdets städdag. Fokus området kommer vara att röja längst med Södrakopparmoravägen från grenar och träd som riskerar att rasa över vägen nu när vintern närmar sig. Även promenadstråken kommer ses över så att det inte växer igen och blir svårtillgängligt.

Genom att anmäla er så kan vi lättare bedöma hur mycket korv vi ska beställa samt få ihop planeringen av vad vi hinner med.

Tillsammans håller vi efter vårt område och hjälps åt att bibehålla våra låga årsavgifter. Som tidigare gånger så kommer det finnas en lista där man skriver upp sig på plats.

BOKA IN DIG HÄR!

PEAB

Nu var det ett tag sedan vi fick ny beläggning i området och tyvärr så blev inte resultatet som vi önskade. Efter att det har fått gå några månader så har vi idag haft ute en representant från Peab där vi under två timmar gått igenom hela området.

Resultatet är allt annat än godkänt och Peab har inga invändningar. De kommer att forska i vad det är som gått snett och återkomma med besked om hur vägarna skall korrigeras. Åtgärd kan komma och ske inom kort alternativt påbörjas först nästa år. Det viktigaste är att resultatet blir bra och att vi förstår varför det blev som det blev och att det inte förvärras.

Parkering i kurvor

Styrelsen har fått ett antal mail gällande att man återkommande parkerar fordon utanför sin fastighet på samfällighetens väg i en skymd kurva. Vi i styrelsen har inte tid eller möjlighet att agera parkeringsvakter, men däremot så är det förbjudet att parkera i en skymd kurva samt att försvåra framkomligheten för grannarna/ räddningsfordon som också nyttjar vägarna. 

Vi har varit i kontakt med den berörda fastighetsägaren och uppmanat till att omgående flytta bilarna. Mer än så kan vi från styrelsen inte göra utan det är kommunen eller polisen man vänder sig till för att flytta dessa fordon som står felaktigt parkerade. 

I området finns det ett antal infartsparkeringar där man får stå 24h, använd dessa! För vissa boende ligger parkeringarna inte runt hörnet från sin tomt men det betyder inte att man får hindra vägen eller parkera så att fara uppstår utanför sin fastighet.

I trafikförordningen 3 kap. 53 § som du hittar HÄR framgår att ett fordon inte får stannas eller parkeras i närheten av en kurva där sikten är skymd. Regeln gäller i hela landet oavsett vilken kommun du befinner dig i.

Är sikten skymd i en 90° kurva innebär det att det inte är tillåtet att parkera där.

Klicka HÄR för att få upp blanketten där man bifogar synpunkterna till kommunen.

  • Fastighetsägarna som berördes har kontaktat styrelsen idag fredag och meddelar att bilarna är borta imorgon lördag för kännedom!

Sophämtning i området varannan vecka from nu

Nu har vi återigen gått in i en period där hushållssoporna töms varannan vecka. Likt tidigare så töms kärlen i området jämna veckor, måndagar.
Önskar man att kärlet inte ska tömmas så drar man undan kärlet. Viktigt vid tömning är att kärlet skall stå vid vägen med öppningen utåt.

Imorgon måndag är det alltså tömning, sedan dröjer det 2 veckor tills nästa tillfälle!

http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/sophamtninghushallsavfall/hamtschema.4.7b127e9b142b85fdb6c5a1.html

Dikesklippning i området och ny bom

Inom kort så kommer diken, grönområden men även den "nya vägen" på ängen att klippas då gräset växt otroligt mycket. Är det någonting som blockerar diken längst med vägarna så kommer det inte att klippas, flytta alltså eventuella bilar.

Vi har fått information om att det rört sig fordon på den ”nya vägen” på ängen, detta är enbart tänkt att vara en väg för spolbilar etc när vi har problem i området. För att förebygga att obehöriga tar sig in där så kommer det inom kort placeras ut en bom längst med huvudvägen.

Vägspeglar som sitter på två platser i området kommer att bytas ut mot nya som man faktiskt kan se någonting i. Tack till er boende som mailat styrelsen och uppmärksammat oss om detta!

Rishögen är en fråga som vi haft på tapeten nu i några veckor. Vi beställde jobbet för att det skulle vara utfört till v.31 men tyvärr så har vi gång efter gång fått information om att maskinerna är trasiga och att det är därför de ännu inte varit på plats. Vi jobbar aktivt på att få hit dem som flisar så snart som möjligt då vi är medvetna om högens storlek och ligger på berörd entreprenör.

Påminner också om områdets städdag 5 oktober! Låg årsavgift = gemensam insatts på tex städdagarna!