Nyheter

Inför hösten

Hej på er! Vi hoppas att ni haft en härlig sommar med mycket sol och bad. Styrelsen har haft lite semester också vilket har varit välbehövligt efter föregående år. Mailen och de akuta ärenden har avhandlats under sommaren, är det dock någon som ej fått svar på sitt mail så ber vi er höra av er igen.

Några punkter som dykt upp inför hösten

Tömning av avfallskärl – V.34 är sista veckan där tömning sker varje vecka, sedan återgår det till varannan vecka jämna torsdagar. DVS tömning om två veckor from idag torsdag.

Rishögen – Det är viktigt att man följer anvisningarna på skylten så att högen inte blir för lång, dvs fylls på mer mot fotbollsplanen. Flisbilen kommer inte åt högen då marken blir för sank längre in.

Diken – Styrelsen har under sommaren fått in ärenden som gäller igenfyllning av diken utanför sin fastighet. Glöm inte bort att detta måste göras korrekt och att man måste meddela styrelsen om tillvägagångssätt samt inkomma med grannyttranden. Eventuella problem som gör att avrinningen ej fungerar vid igenläggningen av diken är fastighetsägaren ansvarig för.

Hastigheten – Det är många som fortfarande inte respekterar hastigheten i området, 30 km gäller i hela området och vi vill vädja om att vi fortsätter att hjälpas åt här. Det finns sträckor/ kurvor som är skymda, där både promenerar och cyklar barn i ganska låg ålder som man garanterat inte vill ha på sitt samvete att man kört på och i värsta fall ihjäl.

Återvinningscentralen – Under sommaren har det varit lugnare än tidigare, detta beror mycket på att styrelsen har haft tät kontakt och felanmält till FTI så fort någon av oss passerat och sett att det krävts tömning/ städning. Vi har fått en mer frekvent tömning och städning vilket såklart resulterar i att det ser trevligare ut. Ni får gärna hjälpa oss och fortsätta anmäla när behållarna är fulla eller när någon missuppfattat vad som får placeras där.

Trafostationen vid Småris – Då den tidigare ordförande valde att lämna i maj så har vi behövt vänta på nya dokument från lantmäteriet för att skriva på vattenfalls avtal. Detta i semestertider har tagit sin lilla tid och bygget av trafon har ännu inte påbörjats. Gissningsvis så kommer alla dokument vara påskrivna och klara så att vattenfall påbörjar sitt arbete under september – oktober.

Badet / Tackelvägen – Under sommaren så har det varit ett högt tryck nere vid badet. Norra kopparmora som är markägare har placerat ut stenar för att förhindra parkering som kan hindra räddningstjänsten att komma förbi om olyckan skulle vara framme. Det har även tagit beslut om att sätta upp nya tilläggsskyltar om vart man får parkera som boende i norra/ södra samt satt upp skyltar om parkeringsförbud på Tackelvägen. Frågor gällande parkeringsböter som utfärdats av markägaren samt skyltar som satts upp hänvisar vi till Norra Kopparmora då det är deras mark. Badet drivs och sköts av både norra och södra samfällighetsförening.

Årsavgift, ängarna & toa vid badet

Hoppas att ni alla har en härlig sommar och semester! Vi tänkte informera om några punkter som är aktuella under Juli/augusti.

Dikesklippningen har skett men tyvärr så missades bla. ängarna. Vi har sökt entreprenören men fått dålig respons. Ängarna kommer att klippas under v.31 av en annan entreprenör. Max som är grönområdes ansvarig har trimmat fram elkablarna som ligger på ängarna (som förser brf:en med ström tills dess att det uppförts en mer permanent anslutning.)

Det är ett antal hushåll som ännu inte betalat årsavgiften som gäller alla medlemmar i södrakopparmora samfällighetsförening. Vår kassör har delat ut påminnelser som i år kommer gå direkt till inkasso om påminnelsefakturan inte betalas. Tyvärr är det hushåll som återkommande väljer att inte betala årsavgiften i tid/ meddela kassören om det uppkommer en akut anledning till varför den ej är betald i tid.

Nere vid badet så är det några som roat sig med att förstöra toan som vi tillsammans med norra ansvarar och betalar för. Vi har tagit beslut tillsammans med norra att ge det ett nytt försök med en ny toa. Vi måste hjälpas åt att hålla koll, hålla efter och ta med oss det vi tar med till badet!

Allt gott önskar vi i styrelsen ☀️

Så gör du klart hemsidan på under 60 min

Här går vi igenom hur du lägger in information så att hemsidan är klar för lansering.

 

Skriv in namn på ledamöter
Ladda upp stadgar och årsredovisning

 

Den här sektion döljs vid uppstart av abonnemang. Kontakta oss på  för uppstart.

Sommarunderhåll

Vilket underbart väder sommaren bjuder på! Lite info från oss i styrelsen innan vi också går på semester och inte kommer besvara Mail eller vara aktiva på hemsidan i samma utsträckning som vanligt.

Rishögen
Det finns nu en skylt uppsatt som tydligt beskriver vad man får lägga på högen för att det framöver skall fungera att hålla efter. Vi håller tummarna för att alla är läskunniga och att man vid tveksamheter tar kontakt med styrelsen!

Bollplanen / Boulbanan
Bollplanen klipps var tredje vecka under sommaren. En medlem i styrelsen har även med egna medel placerat dit en bänk och kastat de tyvärr trasiga utemöblerna som placerades där under förra sommaren av en boende. Vi hoppas att så många som möjligt njuter av grönområdena men vill också påminna att alla med måste hjälpas åt och ta med er skräp tillbaka hem så att det inte blir kvar i naturen.

Dikesklippning
Detta är planerat och kommer att utföras senast vecka 27.

Vägarna
När värmen kommer så smälter vägarna vilket inte är trevligt för varken bilar, djur eller oss människor. Tyvärr är det så på alla vägar som är belagda med oljegrus och det finns inte så mycket att göra. Vi har tagit kontakt med Peab för att få förslag på vilket material (grus) man kan sprida ut för att minska halkan på framförallt södrakopparmorav som är hårdast belastad fram till gamla busshållsplatsen.

Promenadstigarna
Om det finns någon som har tid över och skulle kunna tänka sig att med en trimmer öppna upp gångstigarna exempelvis (jollevägen/kajakvägen, södrakopparmoravägen/ Kanotvägen, kajutvägen/splittsvägen etc.) En ökad aktivitet nu när fler är hemma och man ser att det börjar växa igen på sina håll. Samfälligheten har en trimmer som man kan låna för att utföra detta!

Gemensamma badet med Norra
I Norra Kopparmora längst ner på tackelvägen så har vi badplatsen som är till för södra och norras medlemmar. Glöm inte att ta med er skräp och att det är vårt ansvar att tillsammans hålla efter vid badplatsen och bryggorna!

Hastigheten i området
Vi påminner igen om att det är max 30km/h som gäller i området. Det är vårt gemensamma ansvar att påminna gäster (och oss själva!!) om att det rör sig både bilar, barn, vuxna, djur, mopeder mm på vägarna. Hastigheten har ökat vilket är tråkigt då det är fler än någonsin som samsas om att vistas på våra vägar.

Trevlig sommar önskar vi i styrelsen!

Glad midsommar

Styrelsen vill passa på och hälsa glad midsommar till alla boende! Tyvärr nåddes vi i veckan av beskedet från vår entreprenör att dikesklipparen gått sönder, vi har försökt få tag på en ersättare men som ni förstår så har detta inte varit det enklaste och klippningen kommer inte ske förens nästa vecka.

Rishögen kommer att öppna efter helgen, då kommer det också sitta en skylt som beskriver vad som får läggas på rishögen och vad som inte får läggas där.