Nyheter

Obetalda fakturor årsavgift

Det finns ett antal obetalda fakturor, trots kassörens riktade påminnelser och styrelsens allmänna uppmaningar om att skyndsamt betala inom förfallodatum. Enligt stämmobeslut från 2014, föreningens högsta beslutande organ, som finns att läsa här, se punkt 12 Styrelsens förslag övrigt "Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag ang. rutiner för obetalda årsavgifter. Efter en påminnelse lämnas kravet vidare till Kronofogdemyndigheten för vidare åtgärd!"

Undvik krav via Kronofogden och betala fakturan omgående. Påminnelsefaktura går nu ut med nytt förfallodatum till berörda. Om du är osäker på betalningsstatus eller har någon annan fundering runt faktura och påminnelse, kontakta föreningens kassör via .

Skärpt eldningsförbud

Från och med kl 14.00 den 12 juni 2023 råder det skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län.

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Förbudet gäller även allmänna grillplatser och pyroteknik. Det är dock fortfarande tillåtet att laga mat på friluftskök i naturen och att grilla på egen tomt om det inte finns risk för brandspridning.

Mer information finns på Storstockholms brandförsvars hemsida.

Välkommen till nya hemsidan

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

 

Uppdatering vattenläcka Kajakvägen


Kl 1710 ankom meddelande att vattenläckan är åtgärdad. Samtidigt byts även denna brunn.

Som boende har uppmärksammat och anmält till kommunen är det en vattenläcka som håller på att åtgärdas. Enligt uppgift precis från kommunen ska läckan inte beröra andra än Kajakvägen. Om fler upptäcker vattenläcka - anmäl till kommunen och gärna till . Kommunen har sagt att läckan ska åtgärdas idag, grävmaskin etc är på plats.

Information från Trafikverket om väg 222, Mölnvik–Ålstäket

Väg 222 Mölnvik–Ålstäket, Värmdö kommun

"Vi planerar för att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, den så kallade Grisslingerakan. Vi ska bredda vägen till fyra körfält och bygga en ny gång- och cykelväg på vägens norra sida samt även två gång- och cykelpassager under väg 222."

Mer information om detta från Trafikverket finns att läsa här.