Nyheter

Årsavgiften 2021

Årsavgiften kommer att delas ut till alla boende i slutet av veckan. Beloppet är oförändrat sedan tidigare år. Styrelsen kommer att publicera samtliga handlingar till den uppskjutna årsstämman inom kort.

Städdag idag!

Idag är det dags att på eget initiativ röja efter riset och grenarna som vattenfall sågat ner under ledningsnätet.  Notera att detta inte är samfällighetens ansvar utan varje enskild fastighetsägare (vilket också framgått i utskick från vattenfall) vi uppmanar er allihop att se över er vägtrumma/ diken. Tillägger att dikena i anslutning till samfällighetens mark är vårt gemensamma ansvar - hjälp varandra!

Prata ihop dig med grannen som har ett släp och snygga till inför sommaren så att dikesklippningen kan utföras. Ingen gemensam samling eller avslutning pga Corona. I år kommer inte heller Trädplockaren vilket innebär att alla högar måste köras ner till rishögen av oss själva. 

Längst med den ’nya vägen’ har det rasat träd under vintern, där kommer det behövas en hjälpande hand om någon vill göra en större insats än riset under ledningarna. 

Vi har noterat att många kört grenar under veckan. Heja er! det redan ser mycket trevligare ut! 

Önskar er alla en trevlig dag! Frågor?  

/2021/04/28/obligatorisk-staddag-8-maj/

OBLIGATORISK STÄDDAG 8 MAJ

Då Coronapandemin tyvärr fortfarande är kvar i samhället så finner styrelsen det inte lämpligt att samla alla boenden på en annars väldigt trevlig städdag. Ett tillfälle att knyta kontakter med både gamla och nya grannar samtidigt som vi håller våra årsavgifter fortsatt låga när vi gemensamt röjer i vår skog och mark.

Vi har istället valt att den 8 maj med en ca tid 9.30-14.00, hjälpas åt att gemensamt och på eget initiativ/ ansvar:

· Köra bort grenar och sly efter vattenfalls ledningsröjning till rishögen – detta är varje enskild fastighetsägares ansvar men tanken är att vi hjälps åt då det nu ligger stora mängder kvar längst vägarna som ser oerhört tråkigt ut. Detta också för att möjliggöra dikesklippningen. Om du inte har några grenar precis utanför dig? lyft blicken, kanske finns det en hög som du noterat och där du kan bidra med att området rensas och snyggas till (tex. Infarten till området)

· Se till att vägtrumman samt diket runt sin fastighet är rensad och i bra skick. 

· Önskar man ta ner något träd på samfällighetens mark så måste detta kommuniceras med Max som är grönområdes ansvarig. 

Frågor hänvisas till 

Resultatet efter städdagen kommer att rapporteras under v. 19, förhoppningen är då att alla högar efter vattenfall är borta och att alla bidragit med det man själv kan bidra med! 

Nytt byggprojekt på Småris

Styrelsen har via ett telefonsamtal av byggherrarna för Brf Södra Kopparmora fått kännedom att det kommer att byggas ytterligare på Småris. Styrelsen har efterfrågat handlingar som beskriver och bekräftar det tilltänkta bygget, detta är något som vi ännu inte fått ta del av. Boenden närmst det tilltänkta bygget har blivit kontaktade med möjlighet att yttra sig om byggplanerna till kommunen, svaret skall vara Värmdö Kommun tillhanda senast 27/4 2021.

”Etapp 2” som byggherrarna gjort en ny bygglovsansökan/ uppförande ansökan skall likna ”Etapp 1” som redan är uppförd på Småris mark, mer info än så har styrelsen inte fått.

Synpunkter och åsikter hänvisas till Värmdö Kommun tillsvidare, vi uppdaterar med informationen vi får till oss löpande.

Nu är sandsopningen i gång!

Nu i dagarna har entreprenören påbörjat sandsopningen i området. Viktigt att alla hinder så som bilar/ släp/ soptunnor som står i vägen flyttas omgående så att entreprenören har fri väg för att göra ett bra jobb. 

Det ligger mycket sand även i vägkanterna, detta kommer att ses över och tas bort så att det inte är stora högar med grus i kanterna. 

Vi påminner också att MAX hastigheten i området är 30km/h. Många barn, vuxna och djur rör sig på områdets vägar. Det är vårt gemensamma ansvar att anpassa hastigheten - som kanske ibland är mindre än 30km/h speciellt i kurvor/ skymd sikt. 

Var rädda om varandra!