Nyheter

Skadad elkabel

Efter korsningen Södra kopparmora / Angöringsvägen så har en boende skadat en elkabel till områdets belysning. Elektriker är kontaktad för skyndsam åtgärd.

Snö och halkbekämpning

Hösten är här och snart även vintern. Vi tänkte förmedla hur styrelsen tänkt kring vinterunderhållet i vårt område då det skett förändringar på kort varsel. Entreprenören som under föregående år ansvarade för vinterunderhållet i vårt område (som styrelsen samt boenden var väldigt nöjd med) kommer trotts detta inte att vara verksam i området detta år.

Bakgrunden till detta är att vi i början av sommaren får ett mail från entreprenören att de säger upp vårt ny signerade sommaravtal och helt uteblir med sommarskötseln i området (dikning, klippning av ängar och bollplan). Det dröjde några veckor innan vi lyckades få in hjälp från annat håll. Områdets diken och ängar såg bedrövliga ut, men vi tog oss i alla fall fram på vägarna vilket är vår oro att vi inte gör om entreprenören beter sig likadant i vinter när det passar dem.

Så, tillsammans med Norra Kopparmora har vi till vintern 2021 och förhoppningsvis kommande vintrar i många år framöver inlett ett samarbete och signerat ett snöröjningsavtal med Kaarles mark och schakt. De kommer ploga våra områden med en 11 tons maskin för att säkerställa att det finns ordentligt med kapacitet. Kaarles har från flera håll fått goda referenser och vi hoppas att boende kommer uppskatta vår nya entreprenör. Synpunkter lämnar ni som alltid till

Dikesklippning

Ängarna och den nya vägen är klippta inför hösten. Idag klipps även dikeskanterna! Vet ni med er att ni har något som blockerar vägen så ber vi er flytta detta omedelbart.

Flisning av rishögen kommer troligtvis utföras om ett par veckor när värmeverken öppnat och tar emot fliset. Vi har fått kännedom att det tappats en bilnyckel (med ett rött snöre på) i rishögen, meddela styrelsen om du hittat någon så vet vi en boende som kommer bli glad!

Protokoll årsstämma 2021

Nu finns det justerade protokollet uppladdat på hemsidan under "Årsstämma". Under dagen finns protokollet uppsatt på anslagstavlan.

Skadegörelse

Hej!

Tyvärr har vi drabbats av skadegörelse i form av klotter på skyltar runt om i området. Vi vill be er alla att höra av sig om man sett något eller om man känner igen signaturen.