Nyheter

Skadegörelse på förskolan

Hej! Efter samtal med rektorn på Kopparmora förskola har vi fått information om att det återigen skett skadegörelse/ man har eldat i soptunnorna utanför dagis.

Vi i styrelsen vill uppmana alla föräldrar i området att prata med sina barn om vad som kan hända och vad det kan bli för konsekvenser om man tänder eld på soptunnan och i västa fall byggnaden. Är det något barn eller vuxen som vet något så kontaktar ni oss på

När flisas rishögen?

På onsdag 08.30-11.00 är naturentreprenader äntligen på plats för att flisa högen vid bollplanen.

Snart är det dags för vår gemensamma städdag - mer info inom kort!

Protokoll från årsstämman

Tack till er som deltog på samfällighetens årsstämma den 30/3! Stämmoprotokollet finns inom kort uppladdat här på hemsidan samt på anslagstavlan.

Dokument till årsstämman

Ni hittar sedan en tid tillbaka alla dokument till stämman under fliken "Årsstämma" i huvudmenyn. Du kan också klicka på bilden nedan så tar den dig till rätt flik!

Vi ses!