Nyheter

Stopp i diket

Som ni säkert noterat är det fortsatt höga flöden i diket förbi dagiset. Kopparmora entreprenad har under veckan hjälpt oss rensa gallret i diket som vi gissar blivit igensatt. Tyvärr verkar inte detta räcka, vi kommer anlita miljövision som spolar röret under veckan. Förhoppningsvis får de loss stoppet och vattnet kan ledas bort.

Vart parkerar ni?

Sedan en tid tillbaka har styrelsen sett över lagar och regler och hur vi egentligen bör förhålla oss till medlemmar i området som trots styrelsens uppmaningar, tillsägelser och brevledes fortsätter att parkera i diken, utmed med gemensamma vägar, ställer upp båttrailers i vägrenen eller sedan många år tillbaka låtit lämnade båtar och dylikt förfalla i skogen. 

Via e-post kommunicerar vi med uppgivna grannar och förmedlar att vi ska se över problematiken, som inte är helt enkel. För att förtydliga så är vi i styrelsen också era grannar, vi tycker inte alls att det är kul att leka ordningspoliser – men tyvärr kommer detta behöva ske med ett antal fastighetsägare framöver. 

För er som läst stämmoprotokoll eller deltog på årsstämman så fanns det med ett förslag från styrelsen i år som stämman beslutade. 

Vi har som ambition att verkställa detta omedelbart. 
Med det sagt så vill vi uppmana er som vet med sig att ni parkerar bilar på vägar och i diken, ni som har en båttrailer på vår gemensamma mark – sluta upp med det så slipper vi ta till åtgärder som kommer riktas mot fastighetsägaren. Bötesbelopp kommer att utfärdas med 2500kr/per påbörjat kvartal, med start kvartal två 2022, och bötesbeloppet ackumuleras vid utebliven betalning. 

Vi vill starkt poängtera att detta INTE gäller merparten av fastighetsägarna utan endast tre-fyra fastighetsägare som inte tycker sig behöva följa våra gemensamma regler och som tidigare fått ett antal uppmaningar från styrelsen. 

Nu kommer fakturan!

Under kommande vecka delar vi ut fakturan som avser samfällighetens årsavgift.
Frågor hänvisar vi till

Vems släp?

Vi efterlyser ägaren till båtsläpet som parkerats på GA3’s parkering.

Är det ditt släp? Vet du vems släpet är? Kontakta styrelsen i södra eller norra skyndsamt!