Nyheter

Problem med avlopp

Efter dagens regnfall så har boende i brf södrakopparmora hört av sig till styrelsen och meddelat att de har problem med kommunens avlopp. De har blivit avrådda att inte använda avloppen tills kommunen löst problemen.

Är det någon som har problem med sitt avlopp utöver brf:en så vänder ni er till Värmdö kommun.

På gång!

Vi välkomnar juni månad och hoppas att värmen är här för att stanna! Nytt avtal för sommarskötseln är på gång, förhoppningsvis signerat under helgen så att vi är redo för sommarens uppdrag och att de utförs enligt tidsplanen. Entreprenören kommer omgående påbörja klippningen av bollplanen (utförs absolut senast under nästa vecka). Dikesklippningen (mot vägkanten) kommer att utföras senast innan midsommar, likaså ängsmarker och "nya vägen".

Under vårens städdag la vi fokus på att köra bort grenarna som låg kvar efter vattenfalls ledningsröjning, detta är varje enskild fastighetsägares ansvar = vårt gemensamma ansvar längst de sträckorna där det inte finns fastigheter. Det ligger fortfarande ris kvar vid infarten av området samt längst med Södra Kopparmora vägen. Det vore ju fantastiskt om detta kunde forslas bort till rishögen innan dikesklippningen. Vi vill tacka er som lånade ut släp till varandra för att underlätta transporten av grenar till flishögen, härligt engagemang!

Under vintern så blev en del av vägen skadad pga. frostsprängning. Arbetet att återställa detta är beställt men har tyvärr dröjt pga. utebliven leverans av material för att laga skadan. Kopparmora Entreprenad kommer att ombesörja lagningen av vägskadan(S. Kopparmoravägen 28/33) så snart som möjligt (Vi inväntar leverans av material till att laga vägen)

Fälla träd på samfällighetens mark? En fråga som vi fått flera gånger under våren. Oftast är det inga konstigheter då vi behöver hålla efter och hjälpas åt. Vi vill att ni inkommer med en skiss på vilka träd det handlar om samt ett grannyttrande INNAN fällning påbörjas. Detta för att undvika kalhyggen, konflikter om träd som fälls och för att alla skall ha en chans att komma till tal i vårt gemensamma område.

Fylla igen diket? vem ansvarar för diket? Ytterligare en fråga som varit uppe under våren. Här vill vi att ni inkommer med en skiss på vad det är ni ska göra samt tillvägagångssätt. Förändrar man diket och att det blir stopp är det fastighetsägaren själv som är ansvarig för att åtgärda så att diket fungerar och inte skapar problem för flödet. Viktigt att alla ser över sina diken så att vattnet kan passera. Dikning ligger med i underhållsplanen och det är avsatt ca 70.000kr/ år för detta, områden som prioriteras är akuta sträckor samt diken där ingen bor och naturligt kan hålla efter - i övrigt hjälps vi åt och alla ansvarar för sitt eget dike!

Frågor mailas som vanligt till . Vi försöker svara löpande, ibland dröjer svaret till kommande styrelsemöte.

Årsavgiften 2021

Årsavgiften kommer att delas ut till alla boende i slutet av veckan. Beloppet är oförändrat sedan tidigare år. Styrelsen kommer att publicera samtliga handlingar till den uppskjutna årsstämman inom kort.

Städdag idag!

Idag är det dags att på eget initiativ röja efter riset och grenarna som vattenfall sågat ner under ledningsnätet.  Notera att detta inte är samfällighetens ansvar utan varje enskild fastighetsägare (vilket också framgått i utskick från vattenfall) vi uppmanar er allihop att se över er vägtrumma/ diken. Tillägger att dikena i anslutning till samfällighetens mark är vårt gemensamma ansvar - hjälp varandra!

Prata ihop dig med grannen som har ett släp och snygga till inför sommaren så att dikesklippningen kan utföras. Ingen gemensam samling eller avslutning pga Corona. I år kommer inte heller Trädplockaren vilket innebär att alla högar måste köras ner till rishögen av oss själva. 

Längst med den ’nya vägen’ har det rasat träd under vintern, där kommer det behövas en hjälpande hand om någon vill göra en större insats än riset under ledningarna. 

Vi har noterat att många kört grenar under veckan. Heja er! det redan ser mycket trevligare ut! 

Önskar er alla en trevlig dag! Frågor?  

/2021/04/28/obligatorisk-staddag-8-maj/