Nyheter

7 juli 2023, angående bevattningsförbud och eldningsförbud

Bevattningsförbud i Värmdö kommun hävs fr o m 7 juli 2023, men Värmdö kommun uppmanar ändå till försiktig användning av dricksvatten; "Trots att bevattningsförbudet nu hävs vill Daniel Persson (tf. avdelningschef VA-avfallsavdelningen) ändå be invånare och sommargäster att vara försiktiga med användningen av dricksvattnet under sommaren.".

Eldningsförbudet hävs fr o m kl 1200 7 juli 2023, men avrådan kvarstår; "Ibland när det är torrt ute avråder vi från eldning. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.". För närvarande har Länsstyrelsen inte fattat beslut om generellt eldningsförbud i Stockholms län. Lokala avvikelser kan dock förekomma. Beslut om lokala eldningsförbud hittar du på kommunens webbplats.

Sommarsimskola 2023

Välkomna till sommarsimskola V30 vid Kopparmoras bad!

I år kommer följande klasser att erbjudas:
* Plask och lek - från 3 år (med förälder i vattnet) kl 1000-1030
* Simskola steg 1 - för de som är helt nybörjare och ska lära sig att simma (från ca 5 år) kl 1045-1115
* Simskola steg 2 - för de som kan simma minst 10 meter kl 1130-1200
* Simskola steg 3 - för de som kan simma minst 25 meter, teknik och träning för märkestagning kl 1215-1245

Simundervisning pågår varje dag vecka 30 utom söndagen den 30 juli då det är avslutning med diplomutdelning m.m.

Anmälan till simskolan är bindande och görs så fort som möjligt genom att ringa eller skicka sms på 070-4410217. E-post går också bra på adressen .

Priset är 1 000 kr/barn. Betalning sker till Frilans finans.

Med vänliga hälsningar från Gunilla Skog, diplomerad simlärare

Midsommar 2023

"Midsommar är Sveriges stora sommarfest. Värmen har kommit och nätterna är långa och ljusa. Midsommarstången kläs och reses, vi binder kransar och äter jordgubbar. Det är en traditionstyngd högtid, då vi gärna vill värna om urgamla seder. Men traditioner är luriga; de förändras ständigt och är inte alltid vad de vid första anblicken synes vara. Det är ofta svårt att säga var och när de uppkommit, varför de förändras eller ibland försvinner helt. Midsommar är en sammansmältning av gamla och nya traditioner; en lång historia vars början är höljd i dunkel." (Källhänvisning; https://popularhistoria.se/vardagsliv/traditioner/den-svenska-midsommartraditionen)

Våra vänner på andra sidan Saltarövägen, Norra Kopparmoras samfällighetsförening, välkomnar även vår samfällighetsförening till traditionellt midsommarfirande på midsommarafton. Eldsjälen Edvin har meddelat att startskottet går kl 15.00, då stången ska resas. Ca en halvtimme därefter börjar trubaduren sjunga och spela för dans. Vid kl 16.00 är det hela havet stormar runt midsommarstången som avslutas med skattjakt för alla barn. Edvin lägger ner mycket tid och möda och våra båda styrelser (norra och södra) har uppmanat Edvin att anslå en liten skylt för att de som deltar/önskar frivilligt ska kunna swisha en liten slant som tack och stöd för utgifter.

Styrelsen för Södra Kopparmora samfällighetsförening önskar härmed alla medlemmar en riktig glad och härlig midsommar 2023! Styrelsen fortsätter med planläggning och genomförande för allt som ligger i stämmobeslut och underhållsplan.

Föreningens höststäddag är planerad att genomföras lördagen den 30 september. Styrelsen kommer annonsera detta ytterligare på hemsidan. Styrelsen kommer också återkomma med kallelse till extrastämma inom kort. Värmdö kommun vill snarast ha besked om föreningen avser godkänna ett anläggningsarrendeavtal för återvinningsstationen som FTI idag driftar. Värmdö kommun övertar driften per 1 januari 2024. Denna fråga måste föreningens högsta beslutande organ, stämman, besluta. Mer information kommer.

Än en gång - en riktigt glad midsommar till alla i föreningen! Somriga hälsningar, styrelsen för Södra Kopparmoras samfällighetsförening.

Dikesklippning

Dikesklippning kommer utföras idag, lördag 17 juni, start runt lunchtid. Titta gärna till sopkärl eller något annat kan som vara i vägen och flytta undan det, så klippmaskinen får fritt område. Styrelsen är också mycket tacksam om medlemmarna klipper häckar/buskar, särskilt i korsningar, så att vår maskinist kommer fram och har fri sikt.

Ängarna kommer klippas lite senare i sommar och inte före midsommar. Just nu börjar gräs och blommor på ängarna blomma och det är bra för pollinerare som bin och humlor, det är gott om rådjurskid som kan ligga gömda i gräset etc. Styrelsen har också fått in förslag att erbjuda gräset från ängarna till djurhållare, med tanke på foderbrist och torkan. Länsstyrelser har gått ut med samma uppmaning till alla som har en markyta med gräs/hö.

Bevattningsförbud utfärdat i Värmdö kommun

Från kommunens hemsida 15 juni 2023:

”Vi är många på Värmdö som använder mycket vatten just nu på grund av det varma vädret.

Det påverkar vår möjlighet till leverans med bibehållet tryck i kranen.

Därför har ett bevattningsförbud utfärdats i dag 15 juni och tillsvidare gällande det kommunala dricksvattnet.

Bevattningsförbudet innebär att du inte får vattna med vattenspridare eller slang. Inte heller tvätta bilen eller fylla poolen med det kommunala dricksvattnet.

Bevattningsförbudet gäller dig som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Har du egen brunn uppmanar vi dig att vara sparsam med vattenförbrukningen.

Tack för att du hjälper till och sparar på vårt viktigaste livsmedel!”