Nyheter

Ny brygga monterad
Då har den nya bryggan (mittenbryggan) monterats och på plats! Även den hoppflotten som slet sig förra året är nu åter förankrad. Simlinan är också utlagd. 

Dykaren kommer i början på juni och toaletten är också snart på plats, så med detta hoppas både Norra och Södras styrelser att våra medlemmar ska få en fin sommar 2024 vid badet!

Sommar 2024

Så kom äntligen sommaren och växtligheten nästan exploderar i skog och mark.

Styrelsen sammanträder nästa gång den 28 maj och fortsätter planering av verksamhetsåret. Just nu är vi i färd att att ta in offerter för sommar- och vinterunderhåll tillsammans med Norra Kopparmoras samfällighetsförening. Avsikten är att vi ska kunna teckna fleråriga avtal, minst två år med möjlighet till optioner ytterligare två år (1+1). Likt förra året är planen att ängarna vid Småris och Lillängen klipps senare i sommar, till förmån för blomning/bin. Fotbollsplanen klipps på avrop, så hoppas vi den används för fotbollsintresserade.

Trafikverket har godkänt ansökan för det särskilda driftbidraget av asfalteringen vändplan återvinningsstation och föreningen har fått drygt 100 000 SEK utbetalat. Styrelsen och också ansökt om besiktning efter vårens städdag för kommande bidragsvägar årligt driftbidrag. Om/när det blir godkänt kan vi ansöka om särskilt driftbidrag och ta ett helhetsgrepp om ny vägbeläggning. Hjälplig lagning av de värsta avsnitten/groparna är påbörjad.

Kommande helg, fredag 24 - lördag 25 maj kommer ny brygga vid badet att anläggas. Det är den bryggan som är i sämst skick (mittenbryggan) som nu byts ut. Vi ska försöka att även lägga ut hoppflotten med ny förankring. I samband med bryggbytet läggs även simlinan ut för att avskilja båtar/skotrar för badgästerna. Toalett är beställd och kommer på sin vanliga plats strax efter bommen på väg till badet i början av juni. I samband med arbetet med bryggan kommer även en dykare och söker av botten inför badsäsongen. Förra året var det en del skrot som plockades upp i samband med dykningen, hoppas vi slipper sådana överraskningar i år.

En knapp handfull medlemsavgifter är fortfarande obetalda, vilket innebär att det nu går ut inkassokrav i enlighet med stämmobeslut och stadgar.

Styrelsen uppmanar medlemmar som ännu inte skapat konto på hemsidan snarast göra det via denna länken.

Som vanligt uppmanar styrelsen medlemmar att höra av sig till  vid frågor, funderingar och iakttagelser i övrigt. Icke akuta frågor besvaras senast efter närmaste styrelsemöte. Tänk på att frågor till styrelsen inte går via den medlemsdrivna Facebookgruppen.

Trädgårdsavfall och eldningsregler 2024

Det har kommit nya regler för trädgårdsavfall och eldning av detsamma som har skapat lite allmän förvirring i landet.

Läs vad som gäller i Värmdö kommun, då kommuner självständigt kan besluta om vissa undantag/dispenser från EU:s reglering och nationella tolkningar.

”Det har kommit ny lagstiftning från om med 1 januari 2024 som gör att man måste söka dispens för Valborgseldar. Här kommer information om hur du ansöker och om vad som gäller för trädgårdseldning på den egna fastigheten.

Värmdö kommun har bedömt att det finns undantag för att elda mindre mängder trädgårdsavfall på den egna fastigheten i Värmdö kommuns gällande avfallsföreskrifter. Det som får eldas är:
 • ris
 • kvistar
 • mindre grenar”

Det finns lite tid kvar på kommunens angivna eldningsveckor under våren. Som alltid är det uppskattat från de närmast boende att bli informerad om du tänker elda. Bra att veta för grannarna, så det går att ha fönster/dörrar stängda och att kanske tvätt inte hängs ut på tork med rökdoft som följd.

Se också till att ha vattenslang och gärna nån brandsläckare tillgängligt om eld sprider sig.

Tveka inte att påkalla räddningstjänsten på telefon 112 om elden blir okontrollerad.

 


En vänlig påminnelse från kassören...Fakturan för samfällighetsavgift 2024 har passerat förfallodag. Efter avstämning av kassörens betalningsjournal med bankens bokföringsjournal per 30 april 2024 är det ett antal fakturor som saknas för betalning.

Just nu saknas inbetalningar från drygt ett 40-tal medlemmar. Kanske har den där fakturan hamnat på "ett bra ställe" och missats att betala in. Styrelsen påminner därför vänligt om inbetalning snarast. Då spar vi också på kassörens tid att skicka ut påminnelser och att påföra påminnelseavgift, dröjsmålsränta och eventuell överlämning till Kronofogden. 

Enligt stämmobeslut från 2014 kommer det att skickas en (1) påminnelse för obetalda årsavgifter. Om det efter påminnelsens förfallodag fortfarande är obetalt lämnas kravet till Kronofogdemyndighet och det kan tillkomma ytterligare avgifter i enlighet med samfällighetsföreningens stadgar § 13 Föreningsstämma: "Belopp som uttaxeras till föreningen ska betalas årsvis före utgången av april månad om inte styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas inom rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess att full betalning sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m."

Ange betalningsreferens 2024 03-XXX. Denna referens är inte ett datum, utan en unik referens för fastigheten (2024 = året för utställande, 03 = månad för utställande och -XXX = unikt löpnr relaterat till fastighetsregister).

Om du ännu inte har skapat konto för hemsidan gör det via denna länk.   

Frågor om fakturan hänvisas till . Frågor av allmän karaktär hänvisas till .


Mobil miljöstation och annan information

April månad är snart slut och det har verkligen varit aprilväder in i det sista. Vintern ville inte riktigt släppa taget i år, men nu verkar prognosen för Valborg och första maj äntligen ge sol och värme. Styrelsen vill informera om några saker i detta nyhetsinlägg - 1) mobil återvinningsstation 11 maj, 2) platser för motorsågskurs och 3) om sandsopning och uppsamlad sand.


1. Mobil miljöstation
Värmdö kommun kommer med mobil miljöstation till återvinningsstationen Södra Kopparmora lördag 11 maj 2024 kl. 1215 – 1245.

"Den mobila miljöstationen underlättar för dig som privatperson att lämna in ditt farliga avfall och elavfall utan att behöva åka till återvinningscentralen. Du kan lämna miljöfarligt avfall och elavfall som du själv kan bära. Större mängder lämnar du som vanligt på återvinningscentralernas miljöstation. Insamlingen sker på lördagar och lastbilen stannar ca 30 - 45 minuter. Tänk på att vara där vid utsatt tid och lämna inte saker på platsen i förväg. Märk upp farligt avfall som inte är i originalförpackning."

Det här kan du lämna Det här kan du inte lämna
 • Småbatterier och blybatterier
 • Grovavfall, exempelvis trasiga möbler, cyklar, köksknivar och stekpannor. De lämnas på återvinningscentral.
 • Produkter med inbyggda batterier
 • Kylskåp, frysskåp, tvättmaskin och liknande. Lämnas på återvinningscentral.
 • Elektronik (inte större än en mikrovågsugn)
 • Läkemedelsrester. Lämnas på apoteket.
 • Färg, lösningsbaserad och vattenbaserad, lack, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg
 • Ammunition. Kontakta en vapenhandlare.
 • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Sprängämnen, smällare och fyrverkerier. Kontakta en återförsäljare.
 • Trycksatta behållare
 
 • Kemikalier, exempelvis lösningsmedel, glykol, bekämpningsmedel, fotokemikalier med mera
 
 • Nagellack, kosmetika och hårprodukter
 
 • Kvicksilverhaltiga material
 
 • Oljeavfall och överblivet matfett
 
 • Rengöringsmedel
 
 • Sprayburkar
 2. Motorsågskurs behörighet A-B
Som tidigare meddelat här på hemsidan ska samfällighetsföreningen erbjuda utbildning för motorsågskörkort A-B för två medlemmar per år enligt stämmobeslut 2022. Intresseanmälningar har inkommit men det finns plats för ytterligare medlemmar så det blir fyra som utbildas.
Under 2023 utbildades fyra medlemmar (för år 2022-2023) och nu är det dags för ytterligare fyra medlemmar (för år 2024-2025). Avsikten är att denna pool av licensierade motorsågsförare ska vara samfällighetsföreningen behjälplig vid städdagar och skogsvård t ex vid stormfällda träd. När samfällighetsföreningen bekostar utbildning och ett litet klädbidrag förpliktigar det också att ställa upp för föreningen vid behov.

Skicka in Din intresseanmälan till . Du måste ha egen motorsåg och skyddsutrustning, men samfällighetsföreningen lämnar ett klädbidrag för skyddsutrustning. Du måste också vara beredd att avsätta tid för kursens genomförande (1-2 helger) och hjälpa till vid städdagar och skogsvård.

3. Sandsopning och sandhögar

På tisdag 30 april har styrelsen möte med entreprenören som sopat sand efter vinterns sandning av vägarna för besiktning/kontroll. Styrelsen har framfört synpunkter på utfört arbete då brister i utförandet är uppenbara.

Den sand som sopas upp läggs i högar på de parkeringsplatser som finns utmed vägarna. Medlemmar får gärna ta av den sanden och nyttja för eget bruk inom samfälligheten. Kanske behöver uppfarten till egna fastigheten fixas till med lite sand, eller för annan fyllnad där sanden kommer till nytta. Det som finns kvar i högarna på parkeringsplatserna kommer tas bort om några veckor, så passa gärna på om behov finns!

Styrelsen är som vanligt tacksam för frågor, feedback, förslag och iakttagelser till . Alla medlemmar önskas också en skön kommande Valborg och första maj!