Nyheter

Inför årsstämman

Hej på er allihop!

I våras meddelade styrelsen att vi i samråd med revisorerna valt att skjuta fram samfällighetens årsstämma till efter sommaren p.g.a. Corona pandemin. Samtliga handlingar/ inkomna motioner har sedan 1 april legat på hemsidan och det är också de handlingarna som är aktuella för den framflyttade årsstämman som kommer äga rum den 15 september i Saltarö skola.

Årsstämman 2022 kommer att ske enligt stadgarna under mars månad.

Kallelse till den framflyttade årsstämman kommer att publiceras inom kort på hemsidan samt delas ut i pappersform till alla boende.

Trevlig sommar!

Som ni alla vet så har styrelsen sista två åren haft plötsliga avhopp från nyckelpersoner i styrelsen samt styrelsemedlemmar som flyttat. Utöver det så har vi fått flytta årsstämman pga pandemin och har alltså inte haft möjlighet att välja in nya personer som kan hjälpa till med div frågor som tagit otroligt mycket tid och energi.

GA3, nya förhandsbesked på Småris som kommer som en ny överraskning, avlopp, sommarentreprenörer som inte utför sina sysslor enl kontakt, boende som parkerar bilar längst våra vägar / i kurvor gång på gång och inte tar hänsyn till sina grannar. Vi har ett gemensamt ansvar - Vi i styrelsen gör alltid vårt bästa. 

Så inför/efter sommaren kommer följande att ske 

  • Styrelsen har kontaktat ett ombud för att bevaka samfällighetens intressen kring GA1 och den nya informationen om bygget som nu återigen planeras på Småris och som är direkt olämpligt innan kommunen sett över befintliga avloppsnätet / reparerat slitage på vägen efter tidigare bygge som ännu inte är utfört av byggherrarna/Swartling. Ärendet har nr BYGG.2021.3804 om man själv vill yttra sig till kommunen ang nya byggplaner på Småris.
  • Etablerat kontakt med brf södra kopparmora som nu äntligen bildat en egen styrelse. 
  • Kontakt och uppföljning med kommunen ang trasiga avlopp som läcker ut i våra marker (redan anmält) samt de konstanta stopp och översvämningar som flera boenden har i sina källare pga dåliga avloppsledningar.
  • Entreprenören som vi har ett kontrakt med för att utföra sommarskötseln förväntas lösa detta omgående och löpande. Vi har inte fått besked kring när detta skall utföras och vi får hänvisa frågorna till Viking på mark och miljö. Vi vet att Kopparmora entreprenad är tillfrågad för att hjälpa till med dikesklippningen.
  • GA3 sköts tillsammans med norra, ett större grepp och reparationer av bryggor kommer att planläggas 2022 efter årsstämman. Frågor som berör parkeringar, stenar & rishög hänvisas till norra kopparmoras styrelse.
  • I augusti äger den framflyttade årsstämman rum om allt går enligt plan. Kompletta dokument ligger under ’årsstämma’ nya styrelsemedlemmar skall väljas in då det är suppleanter/ledamöter som lämnar och måste ersättas - kontakta valberedningen om du är intresserad.
  • from 1 juli - 14augusti kommer styrelsen inte vara tillgänglig som vi vanligtvis alltid försöker vara, utan svarar vid möjlighet på Mail och publicerar info på hemsidan vid akuta händelser pga semestrar och graviditet.
  • Vi i området hjälps åt och bidrar med eventuella händelser då vi alla har ett gemensamt ansvar att förvalta och respektera vårt gemensamma område där vi alla vill trivas. 
  • All kommunikation sker via styrelsens mail 

Vi önskar alla boende en härlig sommar och semester när det är dags!

GA3 - Badet och Tackelvägen

Tillsammans med Norra Kopparmora sköter Södra Kopparmora samfällighet badet och Tackelvägen. Norra kopparmora har på sin årsstämma fått in motioner gällande parkeringstillstånd vid parkeringen vid badet och parkeringsförbud som gäller i hela Norra Kopparmora från sina medlemmar och som bifallits på deras årsstämma.

Södra kopparmora samfällighetsförening har ännu inte haft sin årsstämma (pga. Corona) och kommer därför inte kunna ta ställning till dessa frågor förens ordinarie årsstämman som är planerad till 2022, där våra boende har möjlighet att tycka till. Fram tills dess så har Norras kopparmoras styrelse valt att via skyltning förtydliga att parkeringen vid badet är privat och att parkeringen främst är till för oss boende i Kopparmora. Några av dessa platser är markerade som gästparkeringar.

Vi vill förtydliga att styrelsen i Södra inte finns på Facebook. Är man osäker på vad som gäller eller har frågor som rör samfälligheten så skickar du ett mail till

Ni finner mer information på Norra kopparmoras hemsida - www.norrakopparmora.se (Läs mer under fliken "trafik och vägar")
Länk till förbud att parkera inom norra kopparmora

Glad midsommar!

Vi i styrelsen hoppas att ni alla får en härlig midsommar och att vädret visar sig från sin bästa sida. Som ni märkt är sommarentreprenören (https://markmiljoteknik.se) i området för att klippa våra ängar och diken, detta skall enligt avtalet vara utfört till midsommar och till ett fastpris enligt avtal.

Dikena skall klippas med dikets hela bredd mot vägen, sidan mot tomterna ansvarar man själv för.

— 22.55. Entreprenören har inte hållit sin del av avtalet då dikesklippningen inte är avklarad eller ordentligt utförd enligt vårt kontrakt. Entreprenören är underrättad om att detta är under all kritik och att klippningen är alldeles för smal mm. Vi är således väl medvetna om att det inte klippts tillräckligt mycket eller på samtliga platser där det skall dikesklippas.