Nyheter

Kort strömavbrott

Det kom besked från Vattenfall om strömavbrott nu på morgonen 24 april 2023. Det var ett kort avbrott och strömmen är åter. Om någon upplever fortsatt avbrott/störningar - kontakta Vattenfalls avbrottstjänst.

Vänligen styrelsen

Resultat vårstäddag 2023

Vilken dag det blev, med fantastiskt väder och stor uppslutning av taggade deltagare! Skogsdungen rensades upp på ris efter motorsågsgruppens fällning, och en del nya träd togs ned eller kapades i bitar. Gångstigen längs stordiket mot bron mellan Kajutvägen och Splitsvägen (motion 3) hanns med så långt gruset räckte. Mer grus är på gång, så arbetet med stigen därefter kan färdigställas. Städning utfördes runt återvinningsstationen och all möjlig bråte spritt i naturen och området är nu borta. Insats både för miljön och oss själva! Bouleplanen är fräsch och fin, rensad på ogräs och krattad. Sen kördes det ris och rensades på andra platser i vårt fina område. Som final samlades hungriga och törstiga hjältar, både stora och små, runt grillen för välförtjänt korv och dryck. Extra roligt att flera barn och unga också deltog, där alla oavsett ålder, kämpade efter bästa förmåga.

Ett särskilt tack till planeringsgruppen (Max, Jens, Jocke och Tommy) – välordnat och välorganiserat som gav resultat!

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som hade möjlighet att närvara, både med muskelkraft, verktyg, maskiner och släpvagnar. Tillsammans gör vi skillnad på riktigt!

I övrigt fortsätter styrelsen planen med underhåll och beslutade åtgärder för GA1 och GA2. Jobbet med utläggning av stenbumlingar vid gamla pumphuset (motion 1) är beställt och kommer vara utfört i närtid. Och som tidigare meddelats pågår lagning av vägarna nu efter vinterns skador, ha överseende och vaksamhet för stora maskiner i arbete.

Blandad vårinformation 2023

Städdag

Nu på lördag 22 april har vi föreningens vårstäddag. Uppslutningen verkar mycket god enligt anmälningar på hemsidan och huvuddelen av styrelsen deltar också. Jätteroligt – det vi gör är för oss gemensamt och stärker vår samhörighet och grannsamverkan!

Vi samlas på parkeringen vid förskolan kl 1000 och avslutar med korvgrillning och samkväm ca kl 1400. Vi kommer dela in deltagarna i grupper och enligt planeringsgruppen är det tre områden som kommer kräva fler deltagare. Medtag gärna lite egna trädgårdsverktyg (grensax, sekatör, röjsåg, grensåg etc). Det kommer finnas bränsle, kedjeolja och sopsäckar att fylla på med. De som har möjlighet att bidra med bil och släp får gärna göra det. Grillen kommer tändas lagom till att korv och dryck serveras ca kl 1400.

Underhållsplan och genomförande beslutade åtgärder

Nu börjar vi med åtgärder som finns i beslutad underhållsplan och enligt beslutade styrelsens förslag och motioner. Lagning av skador på vägarna efter vintersäsongen kommer påbörjas snarast. Ha överseende om stora maskiner rör sig på vägarna.

Imorgon, fredag 21 april, kommer utlägg av grus påbörjas på gångstig längs stordiket mot bron mellan Kajutvägen och Splitsvägen (motion 3).

Sanering avloppsläckage vändplats Tampvägen

Kommunen hade planerat sanering efter avloppsläckage vid vändplatsen Tampvägen nu i veckan (vecka 16). Styrelsen fick emellertid beskedet att detta måste skjutas upp till nästa vecka (vecka 17) pga. att anlitad entreprenör hade fått förhinder. Styrelse har blivit lovad uppdatering om planen ändras ytterligare.

Faktura medlemsavgift 2023

Fakturan för medlemsavgiften 2023 är sedan förra veckan distribuerad. Tyvärr fungerar inte skanning av QR-kod eller OCR-nr. Skriv istället meddelande med fakturanummer vid betalning, så kan föreningens kassör hålla ordning i bokföringen.

Trädfällning

Hej!

Under lördag och söndag denna helg kommer motorsågskursen hållas i skogen längs med ”nya” grusvägen vid fotbollsplanen. Aktivitet mellan kl 08:00 - 16:00

Området kommer markeras med avspärrningsband och så länge bandet sitter uppe är det förbjudet att röra sig i närheten av arbetsområdet.

Tack för visad hänsyn!
Hälsningar Styrelsen gnm Max

Avloppsvatten

Hej, styrelsen har fått information om att det luktar väldigt illa och rinner från avloppssystemet/brunnen vid vändplatsen Tampvägen 13-14, ner mot slänten till sjön. Kommunens VA-brunn har svämmat över. Miljövision har varit på plats och de misstänker att det kan vara stopp mellan brunnen vid Tampvägen och pumphus Jollevägen. Just nu är det väldigt mycket ”gråvatten” i slänten/gångstråk ner mot sjön. Undvik att gå/trampa i detta område tills det är åtgärdat.