Nyheter

Status pågående åtgärder

Dikningen vid Brf Småris och förskolan är klar, och vattnet som kommer uppifrån området rinner på bra i diket mot Småris och sen vidare. Ris och stockar kommer flyttas bort och jordmassorna mot Brf ska först torka ett par veckor innan det schaktas ut, snyggas till och slutförs.

Kommunen har återställt och sanerat området nedan Tampvägens vändplats, efter tidigare läckage från brunn. Ny brunn är installerad, sly och småträd röjda (för att motverka rötter i VA-brunnen), området är belagt med ny jord och gräs är sått. Det ser riktigt fint ut!  

VA-brunn som upptäcktes läcka utmed gångstigen längs stordiket från bron Kajutvägen/Splitsvägen och ner mot fotbollsplan/förskolan kommer också att bytas ut. Samtidigt ser kommunen över ytterligare några närliggande brunnar och byter dem vid samma tillfälle. Tid för brunnsbyten har inte meddelats, men det är inlagt i kommunens underhållsplan och kommer ske ”under året”, enligt löfte. Fortsättning följer…

Övrigt:

Stenbumlingar vid gamla pumphuset (motion 1) är utlagda sedan ett par veckor.

Styrelsen planerar vidare för att genomföra tidigare års beslutade styrelsens förslag och motioner från medlemmar. Vi har flerårigt behov av dikning på flera platser i området, vändplaner som måste åtgärdas, vägar förbättras och beslutat farthinder Kättingvägen att ordna. Allt ska planeras, prioriteras och koordineras. En del arbeten är också årstidsberoende och ska utföras vid rätt tid. Styrelsen sammanträder ca en gång per månad, utom under sommarsemesterperioden då det kan vara ett litet uppehåll.

Möte är genomfört förra veckan med Norra Kopparmoras samfällighetsförening rörande gemensamhetsanläggning 3 (GA3 - badet och Tackelvägen). Vi planerade och fördelade först uppgifter för att påbörja sommarrustning 2023 av badplatsen. Simlinan beräknas läggas i vattnet slutet maj/början juni, bryggskador efter vintern ska besiktigas och åtgärdas, toalett beställas och vinterskador Tackelvägen fixas. Vid kommande GA3 möten planeras underhåll som ska ske på kort och lång sikt, i enlighet med den underhållsplan våra båda föreningar beslutade på respektive stämma 2023.

Som vanligt nås styrelsen enklast via . Tveka inte att kontakta styrelsen om du upptäcker nåt som behöver åtgärdas eller annan fråga där styrelsen kan vara behjälplig.

Strömavbrott söndag 7 maj

Det blev en stökig söndag pga elavbrott, där prognosen för tid lagning/återställning justerades flera gånger. Till slut återkom elförsörjningen vid ca kl 1830.

Med hjälp av Bo Hammarberg i området har förklaring till elavbrottet klarats ut. Tack Bo!

Bo har meddelat styrelsen:

”Avbrottet idag berodde på att isolator sprack och gick sönder på en stolpe, nr 2 räknat från återvinningsstationen mot Hemmesta. Detta medförde att den spänningsförande linan kom i kontakt med stålregeln och med en bredvidliggande lina så att kortslutning uppstod. Detta medförde i sin tur att en brytare i fördelningsstationen i Saltarö automatiskt slog från.

Avbrottstiden blev 8½ tim. 

Det här nätet som matar Södra Kopparmora är gammalt och ruttet. Det ligger som en radialmatning från stolpen vid Saltarövägen bortom diket mot ängen och båtklubben. I den stolpen finns en inmatning från nätet i Norra Kopparmora. Detta gjorde att Norra Kopparmora kunde få tillbaka sin matning en stund efter kl 11 genom omkoppling så att Norra´s nät kunde matas från stationen vid Ploglandet.
Om man jämför näten i Norra Kopparmora och i Saltarö så är dom näten kraftigt upprustade sedan ett tiotal år tillbaka. Dom är till största delen helt kablifierade. Varför vårt nät inte har blivit upprustat har jag ingen förklaring om men en orsak kan vara att vårt nät är det som byggdes senast, i början på 70-talet. Åldern torde då vara 50 år!”

Bo har erbjudit sig att fortsätta driva på mot Vattenfall för en långsiktig lösning, vilket styrelsen har bejakat. Vi kommer att fortsätta hålla medlemmarna informerade.

Diket vid Brf Småris och förskolan

Äntligen kan arbetet med diket komma igång. Imorgon fredag 5 maj startar arbetet med diket mellan Brf Småris och förskolan. Slutdatum är svårt att bedöma just nu, men uppskattas till slutet av nästa vecka, vecka 19. Arbetet kommer ske i diket så vägen kommer hela tiden vara öppen för trafik.

Tack för visad hänsyn!

Brunn bytt och nytt läckage ny plats

Brunnen vid vändplats Tampvägen är nu bytt och ny brunn är på plats enligt vad Värmdö kommun utlovat denna veckan. Området är fortfarande i behov av sanering, vad styrelsen kan se är detta ännu inte utfört. Status från kommunen är efterfrågad.

Nytt läckage 4 maj - brunn utmed "nya" stigen stordiket

Flera av de brunnar som ligger utmed nya stigen stordiket (motion 3) fotades och anmäldes in till kommunen av styrelsen i fredags 28 april, då utan läckage - men sönderrostade och sneda. Idag var det uppmärksamma boende som uppmärksammade läckaget och anmälde till kommunen - tack! Kommunen är i skrivande stund och åtgärdar läckaget, tillsammans med Miljövision. Läckan ska enligt uppgift åtgärdas ikväll. Inget avloppsvatten förefaller ha runnit mot stigen, så stigen är fortfarande gångbar, även om doften inte är så behaglig. Styrelsen har begärt att hållas uppdaterad i ärendet.