Nyheter

Uppdatering! Dikesklippning pågår!Uppdatering: Ibland går det snabbare än styrelsen fått besked om… Dikesklippning pågår redan nu, måndag 17 juni. 

Vi planerar att klippa dikena, slänten från vägkanterna, innan midsommar. Prognos för klippning var onsdag, men blev redan idag.

Även fotbollsplanen planeras att klippas innan midsommar.

Slåtter på ängarna (Småris, Lillängen) blir senare under juli månad, till förmån för bin och övriga pollinerare.

Grattis på nationaldagen!
Styrelsen önskar alla medlemmar en fin nationaldag den 6 juni 2024!
Allt är nu klart för en fin badsäsong på vårt bad inom GA3.

 
Dykaren var här i tisdags 4  juni och sökte noga av botten vid badet. I år var det inga större farligheter, men en del småskräp och några gamla stockar plockades upp från botten.


Alla bryggor är nu också klara, både vad gäller den nya mittenbryggan och reparationer av de gamla bryggorna.


Toaletten är på sin vanliga plats strax efter bommen fram till sista augusti, och kommer underhållas/tömmas var fjortonde dag under säsongen.

Gräset på ytorna vid badet är klippta och kommer också underhållas under säsongen.

Med ovan önskar styrelsen alla medlemmar en fin sommar med många sköna bad! Synpunkter, frågor, iakttagelser och andra styrelsefrågor hänvisas till

Fotbollsplan, motorsågskurs och Trafikverket


1) Fotbollsplanen är klippt idag, så passa gärna på att använda den ordentligt. Roligt om både stora och små ser möjligt för aktivitet där. Samla ihop ett gäng för träning eller matcher!

2) Nu har styrelsen fått in intresseanmälningar för att fylla en kurs motorsågskörkort A-B. Styrelsen kommer presentera några alternativa datum (lör-sön) för genomförande. Mest troligt är att kursen genomförs efter semesterperioden. 

3) Samfällighetsföreningen har framgångsrikt ansökt om särskilt driftbidrag för beviljad bidragsväg årligt underhållsbidrag. Vi fick 40% av kostnaden för asfaltering vändplaner som särskilt driftbidrag, vilket innebär ca 135 000 SEK utbetalat till samfällighetsföreningen.

Styrelsen avvaktar fortfarande om Trafikverket är nöjda med åtgärder utmed vägkanter för kommande årliga bidragsvägar (Kättingvägen, Angöringsvägen och Kajutvägen). Så fort utökat årligt driftbidrag är godkänt ansöker styrelsen om särskilt driftbidrag. Detta är en förutsättning för att kunna göra större åtgärder med ny vägbeläggning, då intagna offerter indikerar en kostnad om ca 1,5 miljoner SEK. Därav vikten att området två meter från vägens kant och 4,60 meter på höjden hålls fritt från växtlighet, fordon, byggnader, föremål etc. 

Ny brygga monterad
Då har den nya bryggan (mittenbryggan) monterats och är på plats! Även den hoppflotten som slet sig förra året är nu åter förankrad. Simlinan är också utlagd. 

Dykaren kommer i början på juni och toaletten är också snart på plats, så med detta hoppas både Norra och Södras styrelser att våra medlemmar ska få en fin sommar 2024 vid badet!

Sommar 2024

Så kom äntligen sommaren och växtligheten nästan exploderar i skog och mark.

Styrelsen sammanträder nästa gång den 28 maj och fortsätter planering av verksamhetsåret. Just nu är vi i färd att att ta in offerter för sommar- och vinterunderhåll tillsammans med Norra Kopparmoras samfällighetsförening. Avsikten är att vi ska kunna teckna fleråriga avtal, minst två år med möjlighet till optioner ytterligare två år (1+1). Likt förra året är planen att ängarna vid Småris och Lillängen klipps senare i sommar, till förmån för blomning/bin. Fotbollsplanen klipps på avrop, så hoppas vi den används för fotbollsintresserade.

Trafikverket har godkänt ansökan för det särskilda driftbidraget av asfalteringen vändplan återvinningsstation och föreningen har fått drygt 100 000 SEK utbetalat. Styrelsen och också ansökt om besiktning efter vårens städdag för kommande bidragsvägar årligt driftbidrag. Om/när det blir godkänt kan vi ansöka om särskilt driftbidrag och ta ett helhetsgrepp om ny vägbeläggning. Hjälplig lagning av de värsta avsnitten/groparna är påbörjad.

Kommande helg, fredag 24 - lördag 25 maj kommer ny brygga vid badet att anläggas. Det är den bryggan som är i sämst skick (mittenbryggan) som nu byts ut. Vi ska försöka att även lägga ut hoppflotten med ny förankring. I samband med bryggbytet läggs även simlinan ut för att avskilja båtar/skotrar för badgästerna. Toalett är beställd och kommer på sin vanliga plats strax efter bommen på väg till badet i början av juni. I samband med arbetet med bryggan kommer även en dykare och söker av botten inför badsäsongen. Förra året var det en del skrot som plockades upp i samband med dykningen, hoppas vi slipper sådana överraskningar i år.

En knapp handfull medlemsavgifter är fortfarande obetalda, vilket innebär att det nu går ut inkassokrav i enlighet med stämmobeslut och stadgar.

Styrelsen uppmanar medlemmar som ännu inte skapat konto på hemsidan snarast göra det via denna länken.

Som vanligt uppmanar styrelsen medlemmar att höra av sig till  vid frågor, funderingar och iakttagelser i övrigt. Icke akuta frågor besvaras senast efter närmaste styrelsemöte. Tänk på att frågor till styrelsen inte går via den medlemsdrivna Facebookgruppen.