Nyheter

Dikesklippning

Dikesklippning kommer utföras idag, lördag 17 juni, start runt lunchtid. Titta gärna till sopkärl eller något annat kan som vara i vägen och flytta undan det, så klippmaskinen får fritt område. Styrelsen är också mycket tacksam om medlemmarna klipper häckar/buskar, särskilt i korsningar, så att vår maskinist kommer fram och har fri sikt.

Ängarna kommer klippas lite senare i sommar och inte före midsommar. Just nu börjar gräs och blommor på ängarna blomma och det är bra för pollinerare som bin och humlor, det är gott om rådjurskid som kan ligga gömda i gräset etc. Styrelsen har också fått in förslag att erbjuda gräset från ängarna till djurhållare, med tanke på foderbrist och torkan. Länsstyrelser har gått ut med samma uppmaning till alla som har en markyta med gräs/hö.

Bevattningsförbud utfärdat i Värmdö kommun

Från kommunens hemsida 15 juni 2023:

”Vi är många på Värmdö som använder mycket vatten just nu på grund av det varma vädret.

Det påverkar vår möjlighet till leverans med bibehållet tryck i kranen.

Därför har ett bevattningsförbud utfärdats i dag 15 juni och tillsvidare gällande det kommunala dricksvattnet.

Bevattningsförbudet innebär att du inte får vattna med vattenspridare eller slang. Inte heller tvätta bilen eller fylla poolen med det kommunala dricksvattnet.

Bevattningsförbudet gäller dig som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Har du egen brunn uppmanar vi dig att vara sparsam med vattenförbrukningen.

Tack för att du hjälper till och sparar på vårt viktigaste livsmedel!”

Obetalda fakturor årsavgift

Det finns ett antal obetalda fakturor, trots kassörens riktade påminnelser och styrelsens allmänna uppmaningar om att skyndsamt betala inom förfallodatum. Enligt stämmobeslut från 2014, föreningens högsta beslutande organ, som finns att läsa här, se punkt 12 Styrelsens förslag övrigt "Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag ang. rutiner för obetalda årsavgifter. Efter en påminnelse lämnas kravet vidare till Kronofogdemyndigheten för vidare åtgärd!"

Undvik krav via Kronofogden och betala fakturan omgående. Påminnelsefaktura går nu ut med nytt förfallodatum till berörda. Om du är osäker på betalningsstatus eller har någon annan fundering runt faktura och påminnelse, kontakta föreningens kassör via .

Skärpt eldningsförbud

Från och med kl 14.00 den 12 juni 2023 råder det skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län.

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Förbudet gäller även allmänna grillplatser och pyroteknik. Det är dock fortfarande tillåtet att laga mat på friluftskök i naturen och att grilla på egen tomt om det inte finns risk för brandspridning.

Mer information finns på Storstockholms brandförsvars hemsida.

Välkommen till nya hemsidan

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!