Nyheter

Jaktinformation

Information från Denise Swartling om pågående jakt: Imorgon, söndagen den 9 november, kommer det vara rådjursjakt på Småris med drivande hund mellan klockan 08.30-13.00. Det kommer att vara jägare utplacerade vid ängarna längs med vägen, runt dammarna samt mot Saltarö så mer eller mindre på hela Smårisområdet. Det kommer även att vara jakt nästa lördag den 15 november. Vi ska framöver se till att lägga ut information om jaktdatum i denna grupp tidigare så att ni alla får kännedom om det i tid. Vi har självklart även skyltar utplacerade.

Jakt lördagen den 25 okt

Idag är det jakt i området igen. Drygt 10 skyttar och ett antal hundar ute med början på ängarna mellan jaktstugan och Tuna.

Bättre sikt

Gårdagens röjdag ägnades åt att klippa, kapa, såga och röja längs med Södra Kopparmoravägen. Nu är sikten bättre och det är berett för snöröjningen. Det fallna trädet vid parkeringen i kurvan vid dagis togs om hand. En del större träd togs ned i preventivt syfte. Tack Wermdö Delikatesser för god korv Delar av röjlaget   Glad arbetsledare Kopparmora Entreprenad   God lunch      

Information om pågående jakt

"Jakt med hela jaktlaget kommer att ske var tredje helg (med start idag den 4/10: reds anm) så länge ljus och väder tillåter. Då kan det vara så mycket som 14 jägare ute samtidigt. Nästa större jakt blir alltså den 25/10. Utöver det kommer det ofta vara jakt där en eller ett par jägare ger sig ut på egen hand. Man får räkna med jägare i skogen även på vardagar, eftersom älgjakt, på grund av en speciell och mycket lokal regel, endast är tillåten på dessa marker under vardagar.
Vid varje jakt kommer man att skylta. En skylt kommer ställas vid korsningen Fagerdalavägen/Saltarövägen. I övrigt kommer man ställa skyltar nära det område där man befinner sig. Ett gott råd är ändå att alltid bära reflexväst när man rör sig i skog och mark. Det har hänt att skyltarna blåst omkull. En vädjan till er när ni ser dessa skyltar är att vara extra uppmärksamma. Jakten bedrivs ofta med drivande hund och flera hundar har blivit påkörda genom åren. Något som inte är roligt vare sig för hundägaren eller den som kör på hunden. Om ni undrar över något, så passa gärna på att prata med jägarna när ni stöter på dem. Med dialog och samförstånd kan vi alla på bästa sätt ta del av naturen." ( ovanstående information lämnad av medlem i jaktlaget)

Save the date: 18 oktober

Hej alla föreningsmedlemmar! Hoppas att det är tomt i era kalendrar den 18 oktober för då infaller höstens röjningsdag. För att förbättra sikten och effektivisera kommande snöröjning ska träd, buskar och grenar tas bort längs våra vägar. De som vill vara med från början samlas vid förskolan kl 9.00! Anslut annars gärna under förmiddagen. Wermdö Delikatesser serverar korvlunch med dricka. Väl mött!