Nyheter

Varning för inbrottstjuvar

Under måndagen drabbades området av ett inbrottsförsök och skadegörelse. Det var en villa på Angöringsvägen som fick ett fönster mot en insynsskyddad sida sönderslaget. Ungefär vid samma tidpunkt gjordes ett försök att stjäla och tjuvkoppla en crossmoped vid Kopparmoras busshållplats. Boende uppmanas att vara extra uppmärksamma på okända bilar och avvikande beteende. Läs mer på polisens hemsida, varifrån nedanstående text också är hämtad.

https://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/

Fler tips och råd

 • Meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
 • Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma.
 • Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
 • Ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
 • Undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
 • Undvik att skriva på sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest.
 • Vidarekoppla eventuellt telefonen.

Du som bor i villa och radhus

Be någon om hjälp med att:
 • Klippa gräsmattan vid längre frånvaro.
 • Att hänga sin tvätt på din torkställning.
 • Skotta snö och göra fotspår i snön vid huset.
 • Slänga sopor i din soptunna ibland.
 • Parkera sin bil på din uppfart ibland så huset ser bebott ut.
Det här kan du också göra:
 • Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid ytter- och altandörrar.
 • Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att en tjuv inte kan använda dem för att göra inbrott.
 • Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller en grannes hus.

Nyhet! Prenumerera på inlägg

Nu har vi lagt till funktionen som gör det möjligt att prenumerera på inlägg! Varje gång som sidan uppdateras får Du ett e-postmeddelande så att Du snabbt kan ta del av ny information! Skriv in Din e-postadress i fältet till höger och klicka på knappen Prenumerera. Ett meddelande skickas då till den angivna adressen. Öppna meddelandet och aktivera funktionen genom att klicka på Bekräfta att du vill följa! Välkomna!

Välkomna till röjdagen den 14 september

Höstens röjdag närmar sig och med den en förhoppning att vi blir lika många som deltar som tidigare i juni! Planerna på att ta oss an jättelokorna som sprider sig i vårt område har fått bordläggas då detta arbete bör utföras på våren och av fackman. Det har inkommit några förslag på vad vi ska röja och var. Den gemensamma uppfattningen handlar om röjning längs våra vägar. Av denna anledning efterlyses till denna arbetsdag framförallt röjsågar och sekatörer. Notera att tomtägare har skyldighet att underhålla skötsel av område som gränsar till väg men att vi boende har rättighet att röja grenar, buskar och sly som växer ut över vägbanan. Vi samlas vid dagis kl 9.00 lördagen den 14 september för tilldelning av ansvarsområden. Beräknad arbetstid till senast kl 13.00. För hungriga serveras sedan korv och fika vid dagis! De som vill samlas till aktiviteter med barn kan skicka ett mail till för samordning! Väl mött!

Nu är det på gång

Tung trafik intog i morse Södra Kopparmora med sikte på Angöringsvägen. Vi är glada att kunna meddela att MASAB, som anlitats för beläggning av Angöringsvägen, kunnat påbörja arbetet tidigare än beräknat! I nuläget har vi inte fått några besked om att vägen inte skulle vara farbar för vare sig skolbuss eller personbilar. Vid lunchtid idag var det nya oljegruset på plats. De mest eftersatta sträckorna av Angöringsvägen har nu fått en ansiktslyftning. Vi hoppas att arbetet inte medfört alltför stort besvär för de boende utmed vägen.

Ses vi på lördag?

På lördag den 24 augusti anordnas som tidigare publicerat en vandring. Senaste nytt är att representant från Värmdö Skeppslags Fornminnesförening följer med på promenaden för att delge oss sin kunskap om områdena vi passerar! Samling kl 10.00 vid dagis! Väl mött!