Nyheter

Dags för dikning!

Imorgon måndag 7 augusti, kl 0800 påbörjas dikningen utmed vägarna i vår samfällighet och beräknas pågå hela veckan (V32). Arbetet kommer påbörjas längst in i området utmed slutet av Södra Kopparmoravägen och tillhörande stickvägar, för att sedan arbeta sig framåt mot infarten till området. Under veckan som passerats genomfördes utsättning via Ledningskollen och markeringar för ledningsdragning gjordes samt överlämning av kartor för ledningar där Vattenfall, Skanova och Värmdö kommuns intressen har markerats. Styrelsen ber om överseende med arbetsmaskinerna under veckan och extra vaksamhet i närhet av maskinernas arbetsområde. Styrelsen uppmanar samtliga delägande fastigheter att bistå arbetet genom att ta undan alla eventuella hinder utmed den egna fastighetsgränsen, rensa bort eventuella fällda träd/sly och kvistar från diket, säkra att sopkärl och övriga eventuella fordon, trailrar etc är uppställda inom egen fastighetsgräns. Medlemmar kan också bistå genom att klippa häckar/buskar - särskilt i korsningar - för sikt och framkomlighet.

Klippning av diken 26 juli och dikning vecka 32

Styrelsen blev idag 26 juli uppmärksammade att dikena i vårt område är klippta. Styrelsen blev lite förvånad eftersom detta arbete inte är beställt, vår nästa dikesklippning är planerad lite längre fram i augusti. Efter detektivarbete visade det sig att klippningen var beställd till en annan förening och klipptes av misstag i vårt område. Med detta fick vår förening en gratisklippning och det är också anledningen till att klippningen inte aviserats i förväg på hemsidan.
Våra diken är planerade att dikas under vecka 32. Styrelsen har anmält in till Ledningskollen och en utsättning är beställd för Skanova (fibernät) och Vattenfall (elnät) innan dikningen börjar. Vi hoppas på överseende med arbetsmaskinerna under denna vecka och de eventuella olägenheter för framkomlighet det kan innebära. Styrelsen är varmt tacksamma för den hjälp medlemmar kan bistå med att ta undan hinder vid den egna fastigheten som t ex sopkärl och klippa häckar/buskar - särskilt i korsningar - för sikt och framkomlighet.

Offerter är begärda från ett antal företag avseende asfaltering av vändplaner och ny vägbeläggning. I takt med att offertsvar inkommer planerar styrelsen vidare dessa underhållsåtgärder och informerar fortlöpande på föreningens hemsida.7 juli 2023, angående bevattningsförbud och eldningsförbud

Bevattningsförbud i Värmdö kommun hävs fr o m 7 juli 2023, men Värmdö kommun uppmanar ändå till försiktig användning av dricksvatten; "Trots att bevattningsförbudet nu hävs vill Daniel Persson (tf. avdelningschef VA-avfallsavdelningen) ändå be invånare och sommargäster att vara försiktiga med användningen av dricksvattnet under sommaren.".

Eldningsförbudet hävs fr o m kl 1200 7 juli 2023, men avrådan kvarstår; "Ibland när det är torrt ute avråder vi från eldning. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.". För närvarande har Länsstyrelsen inte fattat beslut om generellt eldningsförbud i Stockholms län. Lokala avvikelser kan dock förekomma. Beslut om lokala eldningsförbud hittar du på kommunens webbplats.

Sommarsimskola 2023

Välkomna till sommarsimskola V30 vid Kopparmoras bad!

I år kommer följande klasser att erbjudas:
* Plask och lek - från 3 år (med förälder i vattnet) kl 1000-1030
* Simskola steg 1 - för de som är helt nybörjare och ska lära sig att simma (från ca 5 år) kl 1045-1115
* Simskola steg 2 - för de som kan simma minst 10 meter kl 1130-1200
* Simskola steg 3 - för de som kan simma minst 25 meter, teknik och träning för märkestagning kl 1215-1245

Simundervisning pågår varje dag vecka 30 utom söndagen den 30 juli då det är avslutning med diplomutdelning m.m.

Anmälan till simskolan är bindande och görs så fort som möjligt genom att ringa eller skicka sms på 070-4410217. E-post går också bra på adressen .

Priset är 1 000 kr/barn. Betalning sker till Frilans finans.

Med vänliga hälsningar från Gunilla Skog, diplomerad simlärare

Midsommar 2023

"Midsommar är Sveriges stora sommarfest. Värmen har kommit och nätterna är långa och ljusa. Midsommarstången kläs och reses, vi binder kransar och äter jordgubbar. Det är en traditionstyngd högtid, då vi gärna vill värna om urgamla seder. Men traditioner är luriga; de förändras ständigt och är inte alltid vad de vid första anblicken synes vara. Det är ofta svårt att säga var och när de uppkommit, varför de förändras eller ibland försvinner helt. Midsommar är en sammansmältning av gamla och nya traditioner; en lång historia vars början är höljd i dunkel." (Källhänvisning; https://popularhistoria.se/vardagsliv/traditioner/den-svenska-midsommartraditionen)

Våra vänner på andra sidan Saltarövägen, Norra Kopparmoras samfällighetsförening, välkomnar även vår samfällighetsförening till traditionellt midsommarfirande på midsommarafton. Eldsjälen Edvin har meddelat att startskottet går kl 15.00, då stången ska resas. Ca en halvtimme därefter börjar trubaduren sjunga och spela för dans. Vid kl 16.00 är det hela havet stormar runt midsommarstången som avslutas med skattjakt för alla barn. Edvin lägger ner mycket tid och möda och våra båda styrelser (norra och södra) har uppmanat Edvin att anslå en liten skylt för att de som deltar/önskar frivilligt ska kunna swisha en liten slant som tack och stöd för utgifter.

Styrelsen för Södra Kopparmora samfällighetsförening önskar härmed alla medlemmar en riktig glad och härlig midsommar 2023! Styrelsen fortsätter med planläggning och genomförande för allt som ligger i stämmobeslut och underhållsplan.

Föreningens höststäddag är planerad att genomföras lördagen den 30 september. Styrelsen kommer annonsera detta ytterligare på hemsidan. Styrelsen kommer också återkomma med kallelse till extrastämma inom kort. Värmdö kommun vill snarast ha besked om föreningen avser godkänna ett anläggningsarrendeavtal för återvinningsstationen som FTI idag driftar. Värmdö kommun övertar driften per 1 januari 2024. Denna fråga måste föreningens högsta beslutande organ, stämman, besluta. Mer information kommer.

Än en gång - en riktigt glad midsommar till alla i föreningen! Somriga hälsningar, styrelsen för Södra Kopparmoras samfällighetsförening.