Nyheter

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET

Nu ligger alla handlingar under Kallelse till Årsmöte. Välkomna till mötet som hålls i Saltarö Gamla Skola! STYRELSEN

Verksamhetsberättelsen ligger nu under kallelse till Årsmöte

Titta i postlådan

Vill bara meddela att Kallelsen till årsmötet den 21/3 nu är utdelad i pappersform i den analoga inkorgen och att motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast 29/2 för att kunna behandlas innan mötet.