Nyheter

Fiberarbeten i luftlinje längs med Saltarövägen.

Under v.19 och 20 så kommer ELTELutföra arbeten längs med Saltarövägen och placera ut trafiksignaler, och därav kommer framkomligheten bli mer begränsad. De kommer att ha trafikavstängningen framställd någonstans mellan 07:30-17:00 och sedan avetablera under natten. Uppstår det fel eller problem som behöver rapporteras så kan ni ringa platschef Mattias Westberg på 0725843875.

VÄGFOGDEMÖTE DEN 9 MAJ

KALLELSE TILL VÄGFOGDEMÖTE  Du som är eller vill bli vägfogde kallas härmed till möte på Tampvägen 6 den 9 maj kl 18.30 Vi kommer att diskutera:
  1. Vårstädningen som kommer att gå av stapeln den 21 maj.
  2. Trädfällning
  3. Vägunderhåll
  4. Övriga frågor
Anmälan sker helst med sms – 070-6375743 Med vänliga hälsningar Johan Hansson för Södra Kopparmoras Samfällighetsförening Telefon dagtid 08-7756302

Boule

Boule-bana anläggs vid fotbollsplan. Förhoppningvis blir det en fin sommar med många tillfällen att gå ner och kasta lite klot :-)

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016

Du vet väl att du hittar protokollet från årsmötet från den 21 mars under fliken Årsmötesprotokoll samt på Anslagstavlan vid återvinningen! images-2 / STYRELSEN

SALTADE BJÖRNLOKOR

images-1 (Bilden har inget med våra björnlokor att göra) Nu har vi saltat området med Björnlokor igen. Förhoppningsvis räcker detta för att de inte skall komma tillbaka - men om de kommer upp igen så får vi ta nya tag! / STYRELSEN