Nyheter

Info inför årsmötet

Paragraf 14 Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad

Ledningsröjning

Vattenfall Services Nordic AB kommer påbörja underhållsröjning i ledningsgator den 1 februari och håller sen på till ca 30 maj. Detta för att trygga säkerheten på våra luftburna kraftledningar (0,4 - 20kV) Högväxande vegetation i skogsmark kommer avverkas oberoende av dess höjd vid röjningstillfället och endast viss lågväxande vegetation kommer sparas. I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd mm, men om drift- eller personsäkerheten kan ifrågasättas kommer även dessa att beskäras. Fällda träd och buskar tillhör markägaren. Vid synpunkter kan man kontakta dem må-fr kl 9:30-11:00 samt 13:00-14:00 på tel:08-739 70 09 eller via mailadressen: V-fall

1/1 2017

Härligt att nya året började med en solskensdagJANUARI

LUCIA

Glögg 101219_1858 Mingel LUCIA ÄR HÄR! Nu är det Lucia och snart är julen här och med den kommer ljuset igen. Härligt att kunna tända en brasa eller ett ljus nu när det är så mörkt. Den 22 december är årets mörkaste dag och därefter blir det ljusare för varje dag.