Nyheter

Verksamhetsberättelsen ligger nu under kallelse till Årsmöte

Titta i postlådan

Vill bara meddela att Kallelsen till årsmötet den 21/3 nu är utdelad i pappersform i den analoga inkorgen och att motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast 29/2 för att kunna behandlas innan mötet.

Information om Årsstämma den 21/3 i Saltarö Gamla Skola

Under fliken Kallelse till årsmöte ligger nu Kallelse och förslag till dagordning. Du hittar även de ekonomiska rapporterna. Inom kort kommer även Verksamhetsberättelse och annan information inför mötet. Vi kommer även att anslå kallelse samt dagordning på anslagstavlan!

Nytt datum

Årsmötet kommer hållas den 21 mars i Saltarö gamla skola kl 19.00 Ändrat datum pga årsmöte i båtklubben den 14/3