Nyheter

Påskhälsning 2023

Våren kommer försiktigt, även om grannen vintern envisas och ger oss snö in i april. Nu går vi mot påsk och hoppas att sol och varmare dagar snart kommer.

Styrelsen planlägger och avser genomföra de åtgärder som finns i stämmobeslut och underhållsplan för våra gemensamhetsanläggningar så fort väder och årstid medger. Grus efter säsongens sandning ska tas upp, skador på vägar efter vintern ska lagas, dikningen vid Småris genomföras och allt annat i prioriterad ordning.

Föreningens vårstäddag är snart här, planerad till lördagen 22 april, och styrelsen hoppas att riktigt många kan delta. Bokningen är öppen på föreningens hemsida och du hittar den HÄR. I skrivande stund är det få anmälningar och styrelsen är tacksam för fler anmälningar snarast, så planering och förberedelser kan dimensioneras. Som vanligt planerar vi att avsluta städdagen med samkväm runt grillen, med korv och dryck.

I vanlig ordning nås styrelsen genom e-post  och till kassören direkt via .

Med ovan sagt önskar styrelsen alla medlemmar en riktigt skön och Glad påsk!

Förändringar inom styrelsen

Tack till er som deltog på samfällighetens årsstämma igår. Stämmoprotokollet finns inom kort uppladdat på hemsidan samt på anslagstavlan. 

Under kommande period sker en del förändringar i styrelsen. Välkommen säger vi till Mariola som kliver in som ny suppleant i styrelsen. En annan förändring är att jag Nathalie meddelade valberedningen inför årsstämman att jag inte ställde upp som ordförande kommande period då jag inom kort flyttar ifrån området. Det kändes klokt att lämna över nu för att ge goda förutsättningar till ett stabilt styrelsearbete framöver. Jag kommer fortsätta arbeta med styrelsens frågor fram till nästa årsstämma genom att stötta och göra en bra överlämning med kunskapen jag fått i samfällighetens frågor.
Stort tack för ert förtroende och engagemang genom åren! 

Styrelsen ser efter årsstämman 2023 ut som följande: 

Ordförande Johan Malmström
Vice ordförande Niklas Lennartsson 
Sekreterare Anders Lundh 
Kassör Per Bäckman
Ledamot Nathalie Forsberg 
Suppleant Jens Sundqvist 
Suppleant Mariola Bieg 
Suppleant Max Danenbarger  

Som tidigare når ni styrelsen genom mailadressen samt kassören

Vill passa på och påminna om samfällighetens utlysta städdag 22/4 klockan 10-14. Bokningen är öppen och du hittar den HÄR

Dokument till årsstämman

Nu finns samtliga dokument inför årsstämman under kategorin ’årsstämma

Hot & Våld

I området har det under en längre period förekommit hot och våld mot barn av barn i området samt barn utifrån som rör sig i vårt område. Området har även i perioder utsatts av vandalisering. Styrelsen samt styrelsen i brf södra kopparmora är medvetna om vilka individer det rör sig om och är väl insatta i situationen.

Polisanmälan är upprättad för de delarna som berör samfälligheten (vandalisering). Det finns ett antal föräldrar som på bred front både via polis, skola och socialtjänsten försöker lyfta problematiken och få ett slut på dumheterna. Vi i styrelsen kan inte driva frågor som inte berör vårt mandat och ansvar, dvs området (vandalisering). Däremot kan vi förmedla kontaktuppgifter till andra berörda föräldrar om du har ett barn som blivit/ är utsatt. Hör av er till

Snöröjning&bilar

Snön vräker ner och vår entreprenör har södra & norra samfälligheter som sin första prio. På kajutvägen är det bilar parkerade på vägen, flytta dessa omedelbart då de försvårar och hindrar snöröjningen!

Snöröjningen kommer pågå under flera timmar, det kommer bli återkommande snövallar och entreprenören gör allt han kan för att få undan snön och hålla vägarna farbara. Kör försiktigt och meddela styrelsen om ev hinder på vägen.