Nyheter

KALLELSE TILL VÄGFOGDEMÖTE DEN 2 OKTOBER

Du som är vägfogde (eller vill bli) kallas härmed till möte den 2 oktober. Vi skall gå igenom vad som behöver åtgärdas längs med vägarna - Vi kommer att koncentrera Röjdagen senare i oktober till träd och buskar som står direkt i anslutning till vägbanan. Vi träffas på Tampvägen 6 kl 15.00 Välkomna Johan Hansson

MIDSOMMARFIRANDE

Även i år blir det midsommarfirande i Norra Kopparmora dit alla är välkomna att deltaga. Vill du vara med och bidra med något till midsommarfiandet ? t.ex arrangera ansiktsmålning, pilkastning, spika spikar eller egentligen vad som helst! Meddela ditt intresse till oss via styrelsemailen så förmedlar vi kontakten med Norra. PROGRAM Klädsel av midsommarstången sker 18.00 på torsdagen den 23 juni Midsommarafton reser vi stången kl 15.00 varefter lekar och traditionell dans runt stången påbörjas straxt därefter.   Hjärtligt välkomna och Glad Sommar till alla!   // Styrelsen

VÅRSTÄDNING / RÖJDAG LÖRDAGEN DEN 21 MAJ KL 10.00

Nu är det dags för Vårstädning i området. Vi samlas vid gamla busskuren mellan Södra Kopparmoravägen 21 och 23 lördagen den 21 maj kl 10.00. Passa på tillfället att träffa grannar och dra ditt strå till stacken för underhåll av våra gemensamhetsytor. Som tack för ditt bidrag under städdagen bjuder vi på korv med bröd och något att dricka! Välkommen önskar Styrelsen

Fiberarbeten i luftlinje längs med Saltarövägen.

Under v.19 och 20 så kommer ELTELutföra arbeten längs med Saltarövägen och placera ut trafiksignaler, och därav kommer framkomligheten bli mer begränsad. De kommer att ha trafikavstängningen framställd någonstans mellan 07:30-17:00 och sedan avetablera under natten. Uppstår det fel eller problem som behöver rapporteras så kan ni ringa platschef Mattias Westberg på 0725843875.

VÄGFOGDEMÖTE DEN 9 MAJ

KALLELSE TILL VÄGFOGDEMÖTE  Du som är eller vill bli vägfogde kallas härmed till möte på Tampvägen 6 den 9 maj kl 18.30 Vi kommer att diskutera:
  1. Vårstädningen som kommer att gå av stapeln den 21 maj.
  2. Trädfällning
  3. Vägunderhåll
  4. Övriga frågor
Anmälan sker helst med sms – 070-6375743 Med vänliga hälsningar Johan Hansson för Södra Kopparmoras Samfällighetsförening Telefon dagtid 08-7756302