Nyheter

Aktivitet vid tpl Saltarökorset

Förnyelse och utvidgning av Älvsby industriområde

 

Nya gator

Kommunen har handlat upp SVEAB Anläggning AB som entreprenör för utbyggnad av gator, belysning och VA-ledningar. Entreprenören har påbörjat etablering i området och kommer att inleda med entreprenadarbetet inom Älvsby ängar. När de nya gatorna kan tas i drift och den nya kopplingen till Saltarövägen är klar kommer ombyggnaden av den befintliga delen av Älvsbyvägen inom Magneberg att genomföras. Det är en förhoppning att genom denna etapputbyggnad få så lite störningar i trafiken som möjligt inom området under pågående entreprenad.

Information från kommunens hemsida, D210, D219 och D222

Sophämtning 2018

Likt tidigare kommer sophämtning ske i vårt område på måndagar jämna veckor. Mellan v.25 till v.34 kommer sopbilen varje vecka.  

Tänk på detta vid tömning

  • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
  • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen.
  • Kärlen får inte placeras så att fotgängare, brevbärare och snöröjare hindras.
  • Kärlen ska stå utställt kl. 06:00–22:00 eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider.
  • Glömmer du att ställa ut kärlet/kärlen kan du beställa en extra tömning mot avgift.

2018

Imorgon är det redan Tjugondedag Knut alltså dags att dansa julen ut. Härligt med januari då man har hela året framför sig