Nyheter

Ledningsröjning

Vattenfall Services Nordic AB kommer påbörja underhållsröjning i ledningsgator den 1 februari och håller sen på till ca 30 maj. Detta för att trygga säkerheten på våra luftburna kraftledningar (0,4 - 20kV) Högväxande vegetation i skogsmark kommer avverkas oberoende av dess höjd vid röjningstillfället och endast viss lågväxande vegetation kommer sparas. I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd mm, men om drift- eller personsäkerheten kan ifrågasättas kommer även dessa att beskäras. Fällda träd och buskar tillhör markägaren. Vid synpunkter kan man kontakta dem må-fr kl 9:30-11:00 samt 13:00-14:00 på tel:08-739 70 09 eller via mailadressen: V-fall

1/1 2017

Härligt att nya året började med en solskensdagJANUARI

LUCIA

Glögg 101219_1858 Mingel LUCIA ÄR HÄR! Nu är det Lucia och snart är julen här och med den kommer ljuset igen. Härligt att kunna tända en brasa eller ett ljus nu när det är så mörkt. Den 22 december är årets mörkaste dag och därefter blir det ljusare för varje dag.  

Parkeringsförbud

p-skylt Det råder allmänt P-förbud inom Södra Kopparmora, även på gatan utanför fastigheten. Det är framförallt denna tid på året då vi snabbt vill ha vägarna plogade ordentligt som detta är särskilt viktigt Det finns en del märkta parkeringsplatser som skall användas - dock max 48 timmar. Parkeringsplatserna är endast för parkering och det är inte tillåtet att utföra reparationsarbeten som innebär att miljöfarliga ämnen kommer ut på parkeringen. - Självklart skall alla boende och besökande respektera skyltningen i området!

Områdets fartbegränsning

Inom Södra Kopparmora är fartbegränsningen 30 km i timmen. En av de viktigaste anledningarna till detta är att biltrafiken delar utrymmet med gångtrafikanter, både barn och vuxna, och då det saknas trottoarer och breda vägrenar så är det oerhört viktigt att respektera hastighetsbegränsningen. Till styrelsen har det inkommit krav från boende på att sätta upp fler farthinder längs med Södra Kopparmoravägen. Detta har styrelsen för närvarande sagt nej till - men kan vi som trafikerar området inte respektera detta så kommer det att bli tvunget att sätta upp fler farthinder. Det är också viktigt att upplysa vänner och bekanta som kommer på besök att det är 30 som gäller i området. 30-hjarta