Nyheter

Vattenläcka

Vattenläcka i Älvsby, Kopparmora och Ängsvik

Området är utan vatten och detta är pågrund av en omfattande vattenläcka i Älvsby industriområde.

Prognosen när vattnet är tillbaka är i nuläget 4-5timmar.

Sophämtning varje vecka

Från och med imorgon måndag så kommer sophämtning ske varje vecka i området, har du inte behov av detta så glöm inte att dra in sopkärlet då de även debiterar tomt kärl. Detta gäller under sommarperioden v.25-34. Soptömning sker på måndagar oavsett helgdagar, året runt.

Ris & grenar efter städdagen

Efter vårstädningen blev det kvar ett antal högar med Ris och grenar som ligger runt om i området. Kopparmora Entreprenad är ansvarig för att ombesörja bortforsling av riset/ grenarna och är dagen efter städdagen informerad om att det skall utföras så fort som möjligt. Vi är medvetna om att det gått flera veckor men vill med detta bara upplysa om att högarna inte skall ligga kvar utan borde redan varit bortforslade men tyvärr så har det dragit ut på tiden.

Toalett vid badet

Det ser ut som att vädret håller i sig till helgen och förmodligen så är flera av oss sugna på ett dopp nere vid badplatsen. Toaletten nere vid badet kommer som vanligt komma på plats den 1 juni. Soptunnorna är redan på plats så glöm inte att ta med er eventuellt skräp och placera det där det skall vara så att det inte hamnar i naturen.

Midsommar 2018

Styrelsen i Södra kopparmora har haft ett möte med Norra kopparmora gällande arrangerandet kring midsommarfirande. Norra kopparmora har från sin sida valt att ta in en extern arrangör och därmed betala för detta årets midsommarfirande för sina medlemmar. Detta är ingenting som Södra kopparmora kommer vara med och varken bekosta eller arrangera då vi enligt stadgarna inte får hantera dessa områden eller bidra ekonomiskt till. Vi har från styrelsens sida försökt vid ett par tillfällen att efterfråga frivilliga krafter från Södra kopparmora för att kunna arrangera som tidigare år ett gemensamt firande där medlemmarna själva är med och bidrar. Tyvärr så har vi inte fått någon som är intresserade att vara drivande i frågan. Tidigare år har vi bidragit med ett ekonomiskt bidrag på 5000:- vilket är en bråkdel av vad arrangemanget kostar. Norra har i år valt att avstå från detta bidrag och tänker arrangera midsommarfirandet helt själva och inbjudan kommer enbart gå till boende i Norra Kopparmora.