Nyheter

Påbörjat arbete på ängen vid dagiset

Värmdö Kommun påbörjade i måndags förberedelserna för att anlägga en enklare väg nere på ängen vid dagiset. Anledningen till att detta är att kommunen behöver ha framkomlighet för att byta befintliga VA- ledningar samt att i framtiden ha framkomlighet på föreningens fastighet. Vägen som anläggs kommer att vara till Värmdö kommuns förfogande under arbetet och efter detta överlåts den till samfälligheten. Eventuell trädfällning kommer att ske för att säkerställa framkomligheten. Bifogat finns avtalet som samfälligheten har skrivit med Värmdö kommun. AVTAL Värmdö Kommun

Trädplockaren och dikesklippning

Idag så hade vi trädplockaren Pelle här som rensade upp och gjorde fint i vårt område, b.la efter städdagen, bråte som blivit kvar efter rishögarna längst med området skall nu vara bortplockat. Kopparmora Entreprenad och Tommy Jönsson var även han igång idag och klippte områdets alla diken samt fotbollsplanen lagom till midsommar. Upphandling för ny entreprenör för sommar och vinterunderhållet har påbörjats! Har vi några boende som har förslag på bra firmor så tar vi tacksamt emot dem för att hitta den rätta och den bästa entreprenaden som fungerar som vi önskar för vårt område. Maila till 

Vattenläcka

Vattenläcka i Älvsby, Kopparmora och Ängsvik

Området är utan vatten och detta är pågrund av en omfattande vattenläcka i Älvsby industriområde.

Prognosen när vattnet är tillbaka är i nuläget 4-5timmar.

Sophämtning varje vecka

Från och med imorgon måndag så kommer sophämtning ske varje vecka i området, har du inte behov av detta så glöm inte att dra in sopkärlet då de även debiterar tomt kärl. Detta gäller under sommarperioden v.25-34. Soptömning sker på måndagar oavsett helgdagar, året runt.

Ris & grenar efter städdagen

Efter vårstädningen blev det kvar ett antal högar med Ris och grenar som ligger runt om i området. Kopparmora Entreprenad är ansvarig för att ombesörja bortforsling av riset/ grenarna och är dagen efter städdagen informerad om att det skall utföras så fort som möjligt. Vi är medvetna om att det gått flera veckor men vill med detta bara upplysa om att högarna inte skall ligga kvar utan borde redan varit bortforslade men tyvärr så har det dragit ut på tiden.