Nyheter

Vilken insats!

Idag ägde områdets städdag rum. Lite mer än 50 deltagare kämpade och gjorde fint på de planerade delarna i området, bra jobbat och vad fint det blev!

I början på nästa vecka så kommer riset efter städdagen att tas bort och i början på v.19 kommer Linds trädfällning och tar ner de stora rotvältorna längst in i området.

Nu är det dags!

lördag 4 maj är det dags för områdets städdag! Klockan 09.30 ses vi vid fotbollsplanen för att dela ut lite arbetsuppgifter samt fylla i deltagarlista för alla som medverkar precis som tidigare år. Styrelsen har fått några önskemål från boende som önskar ”röja där man bor” och lite det är det ju som det handlar om, att de som engagerar sig kommer ha det väldigt fint runt omkring sina fastigheter medan det hos vissa inte ser lika fint ut.

Styrelsen har inventerat och sett över de mest ”akuta” ställen där vi skulle behöva göra lite punktinsatser i år, bifogat finns en PDF fil som ni hittar HÄR.

Fokus i år kommer var den ”Nya vägen” som inte tidigare använts i den utsträckningen som den förhoppningsvis kommer att göra nu när det är en väg och inte en leråker. Längst med vägen så kommer det både behövas fällas träd, rensa grenar, ris samt att dra ihop allting till ett antal högar. Gångstigar samt promenadstråk är lika så ett fokus område för att öka framkomligheten för rörelse i området.

Klockan 13.00 så serveras det korv i vid fotbollsplanen/ nya vägen. Tack till Wermdö Delikatesser som återkommande ställer upp och serverar god korv på städdagarna!

Förra året räckte korvarna precis till alla som önskade en korv (100st korvar) detta är en av anledningarna till att vi vill att man anmäler sig så att vi kan beräkna hur mycket korv och dricka som skall förberedas.

Har du inte anmält dig ännu så gör det HÄR! Ta med dig motorsåg, grensaxar, sekatör, grensågar eller kom som du är så ses vi på lördag - alla kan bidra med något eller lära känna en ny granne eller två :)!

Samfälligheten har sedan tidigare köpt in trimmer, sopsäckar, bensin mm. I år har det köpts in ytterligare redskap!

Brandförsvaret avråder från eldning

Mer info finns på Värmdö kommuns hemsida som du hittar --> HÄR

Fulla behållare

Sommaren är på ingång och då brukar tyvärr även återvinningsstationen vid vår infart bli stökigare och saker som ej hör hemma där hamna där allt oftare. FTI som är ansvarig har fått ett ex antal samtal sista veckorna från styrelsen och jag måste säga att de faktiskt varit på plats extremt snabbt och åtgärdat felanmälningarna som gjorts.

Eftersom att de flesta passerar behållarna ett par gånger per dag så är det toppen om alla anmäler att det ser ut som det gör vid vår infart och felanmäler när det är någon av behållarna som behöver tömmas. Uppge stationsnummer 11334 när ni kontaktar FTI på 0200-88 031 eller https://www.ftiab.se/172.html

Området GA3

Snart är sommaren här och vi har tillsammans med Norra Kopparmora börjat se över vårt gemensamma ansvarsområde GA3 som sköts av medlemmarna i Södra eller Norra Kopparmora. Boende som är med i samfälligheterna och betalar samfällighets avgiften varje år har rätt att nyttja badet och grönytorna. Badet är alltså inget allmänt bad utan är till för Norra och Södra samfällighets medlemmar.

Nu på torsdag träffas Styrelsen i Södra och Norra för att gemensamt inventera bryggor, länsar, uppställningsplats för toalett, klippning av grönytor så att badet är redo för en ny sommar!

Ni når styrelsen på vanliga mailen om ni har några funderingar!